Tên văn bản:

Báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013

Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 14-BC/BNCTW
Ngày ban hành: 19-7-2013
Trích yếu nội dung:

Báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013

Người ký: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn
Loại văn bản: Báo cáo
Tệp toàn văn:

Báo cáo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013

 

;
.