Tên văn bản: Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2013 của Ban Nội chính Trung ương
Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 07-BC/BNCTW
Ngày ban hành: 07-6-2013
Trích yếu nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2013 của Ban Nội chính Trung ương
Người ký: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn
Loại văn bản: Báo cáo
Tệp toàn văn: Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2013 của Ban Nội chính Trung ương

 

;
.