Tên văn bản: Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5-2013 của Ban Nội chính Trung ương
Cơ quan ban hành: Ban Nội chính Trung ương
Số/Ký hiệu: 06-BC/BNCTW
Ngày ban hành: 04-5-2013
Trích yếu nội dung: Tình hình, kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5-2013 của Ban Nội chính Trung ương
Người ký: Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phạm Anh Tuấn
Loại văn bản: Báo cáo
Tệp toàn văn: Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5-2013 của Ban Nội chính Trung ương quý II của Ban Nội chính Trung ương

 

;
.