Tên văn bản:

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Nội chính Trung ương

 
Cơ quan ban hành: Bộ Chính trị
Số/Ký hiệu: 216-QĐ/TW
Ngày ban hành: 02/01/2020
Trích yếu nội dung:

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Ban Nội chính Trung ương

Người ký: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Loại văn bản: Quyết định
Tệp toàn văn:

Toàn văn Quyết định số 216-QĐ/TW ngày 02/01/2020 tại đây

                             

;
.