Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Thanh tra chuyên ngành tại 8.574 đơn vị, truy thu hơn 190 tỷ đồng

Thứ Ba, 31/12/2019, 17:21 [GMT+7]
 
    Năm 2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.574 đơn vị, phát hiện hơn 62 nghìn lao động chưa được bảo đảm quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 
    Tính đến ngày 30/11/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng tại 8.574 đơn vị; phát hiện 29.050 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian với số tiền phải truy đóng là 127,4 tỷ đồng; 33.011 lao động tham gia thiếu mức quy định với số tiền phải truy đóng là 63,5 tỷ đồng; tổng số tiền nợ đóng các đơn vị đã nộp trong thời gian thanh tra là 880,9 tỷ đồng.
 
Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp
Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp
    Với việc cơ quan Bảo hiểm xã hội được giao bổ sung chức năng thanh tra chuyên ngành đóng hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (từ 01/01/2016) theo Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ; công tác thanh tra kiểm tra của ngành Bảo hiểm xã hội ngày càng được quan tâm, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người thụ hưởng.
 
    Theo các quy định hiện hành, cụ thể là Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Nghị định số 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan Bảo hiểm xã hội lại chỉ có chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, không có chức năng thanh tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.
 
    Do vậy, trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra liên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 
    Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh tăng cường phối hợp với Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Y tế tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kiểm tra, rà soát hồ sơ giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
                                                                                          Trần Kiên
.