Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Thứ Tư, 06/11/2019, 17:27 [GMT+7]
    Năm 2019, ngành Kiểm sát nhân dân tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. 
    
    Chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết án hình sự tiếp tục tăng lên, hạn chế các trường hợp oan sai, bỏ lọt tội phạm; đã yêu cầu khởi tố hơn 700 vụ án, hủy bỏ 72 quyết định không khởi tố vụ án. Các kiểm sát viên đã lấy lời khai gần 18.000 người bị bắt giữ, tạm giữ; kiểm sát hơn 89.000 hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra; ban hành hơn 66.600 yêu cầu điều tra vụ án; tiến hành một số hoạt động điều tra gần 30.000 vụ án. Thông qua đó đã không phê chuẩn và hủy bỏ gần 700 lệnh, quyết định bắt, tạm giữ, tạm giam thiếu căn cứ, trái pháp luật; yêu cầu Cơ quan điều ttra thay đổi, bổ sung và khởi tố mới gần 700 vụ án.
 
Một cuộc họp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Một cuộc họp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
    Ngành Kiểm sát nhân dân đã xử lý kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo yêu càu chính trị, yêu cầu của pháp luật về các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn; Ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phòng chống tội phạm tham nhũng; kết quả các vụ án tham nhũng được khởi tố, điều tra tăng 3,9%.
 
    Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong hoạt động của Ngành. Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế này là do vẫn còn một số kiểm sát viên hạn chế về năng lực chuyên môn và trách nhiệm công vụ, đây là vấn đề xác định cần có lộ trình và thời gian cần thiết để khắc phục; số vụ án, vụ việc ngày càng tăng; nhiều nhiệm vụ mới tăng lên; các điều kiện trang thiết bị hoạt động còn chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn chỉ tiêu chưa đạt và khó đạt trong thực tiễn.
                                                                                              P.V
.