Bộ Tư pháp: Thẩm định 94 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Ba, 12/11/2019, 16:14 [GMT+7]
    Trong Quý III và tháng 10, Bộ Tư pháp đã thẩm định 94 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, 16 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Trong quá trình thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các dự án luật được trình Quốc hội khóa XIV xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Bộ Tư pháp đều có ý kiến rõ ràng, cụ thể, nhất là với các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính còn chung chung, chồng chéo, gây cản trở và khó khăn hoặc làm tăng chi phí tuân thủ pháp luật cho người dân, doanh nghiệp.
 
Hội nghị giao ban công tác quý III Bộ Tư pháp
Hội nghị giao ban công tác quý III Bộ Tư pháp
    Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thường xuyên đôn đốc việc ban hành văn bản quy định chi tiết. Trong Quý III và tháng 10, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành được 08 văn bản (07 nghị định, 01 thông tư) quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh. Riêng Bộ Tư pháp đến nay không nợ văn bản quy định chi tiết.
 
    Bộ Tư pháp đã kiểm tra theo thẩm quyền 801 văn bản và đã phát hiện ra 28 văn bản trái pháp luật về nội dung và thẩm quyền; kiến nghị xử lý đối với các văn bản này, đến nay, các văn bản này đều đã được các cơ quan ban hành xử lý.
 
    Chỉ đạo Hệ thống thi hành án dân sự thường xuyên rà soát, theo dõi việc thi hành các bản án, quyết định của toà án về vụ án hành chính. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thực hiện theo dõi 637 vụ việc; ban hành văn bản thông báo về trách nhiệm tự nguyện thi hành án đối với 605 vụ việc. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh đến một số giải pháp cơ bản để thực hiện tốt công tác thi hành án hành chính, trong đó đề cập đến việc tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan thi hành án; tăng cường kiểm tra công tác thi hành án hành chính cũng như việc phối hợp với các cơ quan có liên quan để tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện.
                                                                                           Thu Hương
.