Kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại Kon Tum

Thứ Tư, 25/09/2019, 13:28 [GMT+7]
    Sáng 25-9-2019, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì Hội nghị công bố kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Kon Tum. 
 
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn; thành viên Đoàn công tác có đại diện một số vụ, phòng thuộc Ban Nội chính Trung ương và Bộ Công an.
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện các cơ quan, đơn vị được kiểm tra của tỉnh.
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác công bố kế hoạch kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Kon Tum, theo  đó: Từ ngày 25-9 đến 27-9-2019, Đoàn công tác sẽ thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc tại các cơ quan, đơn vị, địa phương gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và Thành ủy Kon Tum.
 
    Nội dung kiểm tra gồm: (1) Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum đối với công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng; đặc biệt, trong công tác kiểm tra, giám sát thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; chỉ đạo rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội; việc xử lý trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu để xảy ra tham nhũng…; (2) Kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Đảng, Nhà nước; (3) Kết quả phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế và công tác thu hồi tài sản tham nhũng; (4) Tổ chức, bộ máy của các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng, như: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh…; (5) Kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; kết luận kiến nghị của đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của Trung ương; (6) Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất.
 
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trưởng Đoàn công tác phát biểu tại Hội nghị
    Theo báo cáo tự kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh năm 2018 và 6 tháng năm 2019 cho thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum kịp thời cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành của tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng “tham nhũng vặt” ở địa phương theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Từ đầu năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy tiến hành 06 cuộc kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thanh tra các cấp của tỉnh kết thúc 263 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng cơ bản, thuế, bảo hiểm… Qua đó, phát hiện sai phạm 5.939 ha đất, hơn 25 tỷ 346 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 7 tỷ 989 triệu đồng và 5.939 ha đất; kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm…
 
    Bên cạnh đó, Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Công tác tự kiểm tra giám sát của các cơ quan, đơn vị để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh xử lý tiêu cực, sai phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế hiệu quả chưa cao; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án về kinh tế, tham nhũng còn thấp; việc thu hồi tàu sản từ các vụ án tham nhũng, kinh tế chưa nhiều…
 
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác công bố kế hoạch kiểm tra tại Kon Tum
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác công bố kế hoạch kiểm tra tại Kon Tum
    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đợt kiểm tra, đôn đốc tại tỉnh lần này là công việc thường xuyên của thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nhằm đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương thời gian qua, từ đó, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian tới. Đồng chí lưu ý, việc kiểm tra tiến hành nghiêm, đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí đề nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn công tác, chuẩn bị đầy đủ tài liệu, thực hiện theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch đề ra; căn cứ kết quả kiểm tra, Đoàn công tác dự thảo Báo cáo, tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra, đôn đốc và báo cáo với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong thời gian sớm nhất.
Đặng Phước
.