Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng Uông Chu Lưu làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn

Thứ Ba, 02/10/2018, 07:50 [GMT+7]
    Ngày 29-9-2018, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn để kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 142-KH/BCĐTW ngày 02-02-2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Chương trình công tác năm 2018 của Thành viên Ban Chỉ đạo.
 
    Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo, chuyên viên một số Vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng Quốc hội.
 
    Làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh; Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn.
 
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc
    Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan khối nội chính thực hiện tốt công tác quán triệt, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; đấu tranh, phát hiện và kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, tội phạm tham nhũng, kinh tế; đẩy mạnh công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; xác định các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để tập trung lãnh đạo, xử lý.
 
    Tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn; thực hiện tốt công tác rà soát các vụ việc thanh tra kinh tế - xã hội; đôn đốc việc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng và kinh tế, quan tâm tạo điều kiện để các cơ quan nội chính, tố tụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
    Hoạt động thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng ngày càng chặt chẽ, đi vào nền nếp, hiệu quả, hạn chế phát sinh tiêu cực, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới.
 
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc
    Ngành Thanh tra tỉnh tiến hành 394 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm, như: Tài chính - ngân sách, đất, xây dựng, giáo dục, y tế...; đã kết thúc 346/394 cuộc; phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 27 tỷ 447 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 9 tỷ 622 triệu đồng, đã thu hồi 8 tỷ 242 triệu đồng; yêu cầu thu về quỹ, trả lại các cá nhân, giảm trừ thanh toán, quyết toán và xử lý khác 17 tỷ 824 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đối với 2 tỷ 706 tổ chức, cá nhân với số tiền xử phạt nộp ngân sách 3 tỷ 896 triệu đồng; xử lý kỷ luật 10 cá nhân; qua thanh tra, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc.
 
    Các cơ quan hành chính trong tỉnh tiếp nhận 440 đơn thư khiếu nại, tố cáo; trong đó, có 187 đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp; đã giải quyết 173/187 đơn thư, đạt tỷ lệ 92,3%.
 
    Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng 03 vụ/06 bị can; chuyển Viện kiểm sát đề nghị truy tố 02 vụ/05 bị can; Toà án trả hồ sơ điều tra bổ sung 01 vụ/02 bị can; Toà án đã xét xử sơ thẩm 02 vụ/05 bị cáo; tuyên phạt tù có thời hạn 05 bị cáo.
 
    Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; tính tiền phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa rõ nét; công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa được thực hiện thường xuyên; nội dung, hình thức, chất lượng còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; các vụ việc tham nhũng phát hiện, điều tra, xử lý còn ít...
 
Đồng chí Uông Chu Lưu thăm, tặng quà các đơn vị chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn
Đồng chí Uông Chu Lưu thăm, tặng quà một số đơn vị chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn
    Phát biểu kết luận, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đánh giá cao Tỉnh ủy Lạng Sơn về sự chuẩn bị nội dung đầy đủ theo đúng yêu cầu của Đoàn công tác; các ý kiến phát biểu thẳng thắn, trách nhiệm. Thời gian tới, đồng chí đề nghị, Tỉnh ủy Lạng Sơn phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt sâu, rộng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, chú ý nghiên cứu sâu những bài học kinh nghiệm, những điểm mới trong quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo theo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về phòng, chống tham nhũng tháng 6-2018 và Báo cáo của Hội nghị để triển khai như: Chống tham nhũng không làm giảm sự phát triển kinh tế - xã hội mà ngược lại góp phần ổn định tình hình, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; gắn kết chặt chẽ phòng, chống tham nhũng với siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bộ máy Nhà nước; nhận diện rõ và đấu tranh loại trừ "lợi ích nhóm"; cần có cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...; các cơ quan tham mưu của tỉnh tập trung nghiên cứu, hệ thống hoá các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về phòng, chống tham nhũng để xây dựng tài liệu phổ biến, quán triệt phù hợp với từng đối tượng; nêu cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong phòng, chống tham nhũng; xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt hơn vai trò, tác dụng của hoạt động thanh tra, kiểm tra, hoạt động nghiệp vụ của lực lượng Công an trong phát hiện tham nhũng; phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội, báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nâng cao hiệu quả của nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhất là trong quản lý tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên...
 
    Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn công tác, đồng thời, chỉ đạo các cơ quan của tỉnh xây dựng chương trình, giải pháp đồng bộ, cụ thể để triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
    Trước đó, đồng chí Uông Chu Lưu đã đến thăm, tặng quà động viên một số đơn vị đang làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn.
Đặng Phước
;
.