Hội thảo đánh giá tình hình triển khai thi hành Hiến pháp 2013

Thứ Ba, 07/08/2018, 14:50 [GMT+7]
    Ngày 06-8, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo đánh giá tình hình triển khai thi hành Hiến pháp 2013. 
 
    Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học và những người trực tiếp thi hành pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương trao đổi, thảo luận về những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 theo Kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp có hiệu quả trong thời gian tới. Hội thảo với sự tham gia của USAID đã góp phần cung cấp thêm thông tin cho quá trình xây dựng Báo cáo định kỳ của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.
 
Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo
    Thực hiện nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, trong thời gian qua Chính phủ đã chỉ đạo sát sao các bộ, ngành tập trung cao độ cho công tác soạn thảo, trình các dự án luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 để các quy định của Hiến pháp kịp thời đi vào cuộc sống. Chính phủ đã có nhiều hoạt động nhằm bảo đảm chất lượng của các dự án luật, pháp lệnh như: Tổ chức các phiên họp chuyên đề của Chính phủ để thảo luận về các chính sách cơ bản của các dự án luật, tổ chức Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nhằm tham mưu cho Chính phủ các vấn đề liên quan đến thể chế hóa Hiến pháp. Về phía Bộ Tư pháp, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật, Bộ thường xuyên đôn đốc các Bộ, ngành bảo đảm tiến độ, chất lượng của các dự án luật, pháp lệnh, ban hành đầy đủ, kịp thời văn bản quy định chi tiết để luật, pháp lệnh sớm đi vào cuộc sống. Trong quá trình xây dựng các Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm trình Chính phủ, Quốc hội, Bộ Tư pháp đã kiến nghị ưu tiên tập trung cho việc ban hành các đạo luật để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, đặc biệt là các đạo luật về tổ chức bộ máy, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các đạo luật trong các lĩnh vực kinh tế.
 
    Các tham luận và trao đổi tại Hội thảo tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc của quá trình triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 mà trọng tâm là công tác xây dựng pháp luật trong thời gian vừa qua. Đây là những tư liệu quý, góp phần hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm bảo đảm nội dung và tinh thần đổi mới của Hiến pháp năm 2013 được thể chế đầy đủ và phát huy được ý nghĩa trong đời sống xã hội.
 
    Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đánh giá cao kết quả thảo luận của các đại biểu đến từ trung ương và địa phương. Kết quả thu được từ Hội thảo cũng gợi mở những ý tưởng, suy nghĩ mới cho quá trình sửa đổi các đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với các nghị quyết quan trọng của Đảng về cải cách, đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước và công tác quản lý cán bộ trong tình hình mới. 
                                                                          Thu Hương
                                                                         (Bộ Tư pháp)
;
.