Công bố Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư về thực hiện các Nghị quyết của Đảng tại Bộ Công Thương

Thứ Năm, 24/05/2018, 14:13 [GMT+7]
    Chiều 23-5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.
 
    Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gắn với việc thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28-5-2013 một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đối với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban cán sự đảng và Đảng ủy Bộ Công Thương thực hiện nghiêm túc việc triển khai học tập các kết luận, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, khóa XII. Các thành viên Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tham mưu thực hiện nghiêm túc chủ trương quy định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp của Bộ.
 
    Sau 6 tháng triển khai thực hiện, đã có một số kết quả nổi bật như: Sắp xếp thu gọn đầu mối các đơn vị hành chính thuộc Bộ (giảm 5 đầu mối, giảm 72 phòng), tổ chức bộ máy hành chính của Bộ được kiện toàn theo hướng gọn nhẹ hơn, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị trực thuộc, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị chịu trách nhiệm chính, bước đầu chuyển một số dịch vụ hành chính công ủy quyền cho Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam tổ chức cấp một số giấy phép xuất khẩu, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh… Việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cơ bản phù hợp với trình độ chuyên môn, qua đó phát huy được năng lực sở trường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
 
    Ban cán sự đảng Bộ Công Thương kiến nghị Đoàn công tác có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý để thực hiện nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết một cách có hiệu quả, đảm bảo tiến độ. Cụ thể, quy định pháp luật về việc điều chỉnh hủy bỏ các văn bản hành chính cũng như hệ quả của việc hủy bỏ này, quy định cụ thể về quản lý nhà nước đối với hội, hiệp hội trong lĩnh vực được giao phụ trách; quy định về tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của các đơn vị thuộc Bộ; quy định thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn…
 
    Báo cáo với đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, hai Nghị quyết này có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập. Từ thực tiễn triển khai cho thấy, có nhiều chính sách chưa theo kịp với yêu cầu cải cách được nêu ra trong Nghị quyết. Cụ thể, quy định của pháp luật trong việc hủy bỏ các văn bản hành chính; quy định cụ thể về quản lý Nhà nước đối với hội, hiệp hội chồng chéo với các bộ khác; việc sáp nhập và hợp nhất các trường chưa có văn bản hướng dẫn, trong khi Bộ Công Thương có số lượng các trường đại học, cao đẳng rất lớn; quy hoạch đào tạo nhân lực cho từng ngành, lĩnh vực rất chậm triển khai.
 
    Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao sự tích cực của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương trong việc quán triệt hai Nghị quyết tới 100% đảng viên, người lao động và ban hành kế hoạch hành động. Kết quả ban đầu cho thấy, Bộ Công Thương đã nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính, sắp xếp hợp nhất các đơn vị trong bộ, các đơn vị sự nghiệp công, đồng thời có kết quả bước đầu trong tinh giản biên chế…
 
    Theo Chương trình của Đoàn, sau khi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Đoàn sẽ làm việc với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Cục Xuất nhập khẩu. Tháng 7, kết thúc quá trình làm việc tại Bộ Công Thương, Đoàn sẽ tổng hợp và có kết quả cuối cùng.
P.V
;
.