Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra và công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra

Thứ Ba, 03/04/2018, 13:52 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa có Quyết định số 107/QĐ-TTCP về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ (TTCP) và công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra của một số bộ, ngành, địa phương năm 2018.
 
Một Hội nghị của Thanh tra Chính phủ
Một Hội nghị của Thanh tra Chính phủ
    Theo đó, Tổng TTCP giao Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra chủ trì tổ chức thực hiện các kết luận của TTCP và công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra của thanh tra một số bộ, ngành, địa phương. Trong đó, có nhiều kết luận thanh tra được dư luận xã hội quan tâm, như: Việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; việc quản lý, khai thác và kinh doanh cùng việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên; việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ trong công tác cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn đối với doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng...
 
    Bên cạnh đó, TTCP sẽ tổ chức đôn đốc trực tiếp và sẽ tổ chức kiểm tra khi cần đối với các kết luận thanh tra về việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dệt may Việt Nam cùng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan; việc quản lý đầu tư, xây dựng tại các nhà máy xăng sinh học do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên góp vốn cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam và một số đơn vị thành viên; cùng một số kết luận thanh tra khác tại các ngân hàng, bộ, ngành...
                                                                                 Hương Giang
;
.