Kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng

Thứ Ba, 21/11/2017, 17:04 [GMT+7]
    Năm 2017, các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng trong cơ quan Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an,Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trong việc ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật, kế hoạch công tác phù hợp; chủ động xác minh, nắm tình hình, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng. Kết quả cụ thể:
 
Một Hội thảo của Bộ Công an
Một Hội thảo của Bộ Công an
    Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quản lý nhà nước trong phòng, chống tham nhũng, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; tham mưu các nhiệm vụ về xây dựng thể chế, tổ chức đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh … triển khai một số đoàn thanh tra, xác minh tài sản; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin, đơn thư phản ảnh về tham nhũng; hợp tác quốc tế...  
 
    Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) trực thuộc Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã thụ lý điều tra 09 vụ/34 bị can (trong đó khởi tố mới 04 vụ/14 bị can, điều tra bổ sung 03 vụ/20 bị can); thiệt hại 1.019 tỷ đồng; thu hồi hơn 100 tỷ đồng, 314.000 USD, kê biên 04 căn nhà và 01 căn hộ chung cư. Kết luận điều tra và kết luận điều tra bổ sung 02 vụ/11 bị can; chuyển A92 01 vụ/05 bị can; đình chỉ điều tra 02 vụ/0 bị can; hiện đang điều tra 04 vụ/18 bị can; tiếp nhận, xử lý 18 đơn, thư tố cáo về tham nhũng.
 
    Vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao) đã thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: Tổng số phải xử lý 13 vụ/69 bị can (án cũ 04 vụ/32 bị can; án mới 9 vụ/37 bị can). Giải quyết: 09 vụ/56 bị can, trong đó: Truy tố 07 vụ/49 bị can; trả hồ sơ để điều tra bổ sung 02 vụ/07 bị can. Còn lại 04 vụ/13 bị can đang dự thảo cáo trạng; tỷ lệ giải quyết đạt 69,2%.
 
    Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng” để từ đó đề xuất mô hình, các giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc hiện nay và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng. Theo kế hoạch, Đề án sẽ được hoàn thành trình Bộ Chính trị trong năm 2018.
                                                                                                 P.V
;
.