Công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2017 đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt

Thứ Hai, 06/11/2017, 16:59 [GMT+7]
    Năm 2017, Đảng và Nhà nước đã thể hiện quyết tâm chính trị cao và luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là lĩnh vực khó khăn, phức tạp, phải tiến hành kiên trì, liên tục để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng. 
 
    Cải cách thủ tục hành chính được triển khai quyết liệt nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian làm thủ tục, nhất là trong các lĩnh vực: Đất đai, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan báo chí và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng. Các ngành, các cấp đã tích cực quan tâm triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được khẩn trương xét xử nghiêm minh theo quy định pháp luật, có tác dụng răn đe, phòng ngừa tham nhũng.
    
    Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đã chủ động phối hợp trao đổi thông tin, cung cấp tài liệu; rà soát, đẩy nhanh tiến độ xác minh các vụ việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chương trình công tác số 42-CTr/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. 
 
    Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành Thanh tra đã phát hiện 76 vụ/141 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng, trong đó: Qua tự kiểm tra nội bộ phát hiện 15 vụ/21 đối tượng; qua công tác thanh tra phát hiện 44 vụ/85 đối tượng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 17 vụ/35 đối tượng.
 
    Từ tháng 01-10-2016 đến tháng 31-7-2017, các Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân đã thụ lý điều tra 282 vụ án/628 bị can phạm tội về tham nhũng (khởi tố mới 195 vụ/393 bị can). Đã kết luận điều tra 122 vụ/355 bị can; đình chỉ điều tra 05 vụ/01 bị can; tạm đình chỉ 02 vụ/08 bị can; hiện đang điều tra 145 vụ/251 bị can.
 
    Viện kiểm sát các cấp đã truy tố 241 vụ/595 bị can về các tội danh tham nhũng.
 
    Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 300 vụ với 706 bị cáo; đã xét xử sơ thẩm 145 vụ/328 bị cáo về các tội danh tham nhũng, trong đó tỷ lệ tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng chiếm 50% (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2016); số bị cáo được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ chiếm 14,6% (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2016). Có 07 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân (tăng 40% so với cùng kỳ năm 2016). 
 
    Các vụ án, vụ việc tham nhũng năm 2017 gây thiệt hại thiệt hại trên 1.351 tỷ đồng, đã thu hồi, kê biên 158,8 tỷ đồng, 314.000 USD và 04 căn nhà, 01 căn hộ chung cư. Tổng cục Thi hành án dân sự đã thụ lý mới 128 vụ việc thuộc nhóm tội tham nhũng, tương ứng với số tiền 5.110,9 tỷ đồng, đã giải quyết xong 86 vụ việc, tương ứng với số tiền 1.013,1 tỷ đồng.
                                                                                               P.V
;
.