Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải

Thứ Sáu, 23/08/2013, 16:51 [GMT+7]

Sáng 23-8, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trương Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn chủ trì buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn nghe Báo cáo của Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế theo 3 vấn đề cấp bách nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI). Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy định của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; gắn thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Giao thông Vận tải; xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra của Đảng ủy; công tác tuyền truyền về thực hiện Chỉ thị 03…

Theo Đảng ủy Bộ Giao thông - Vận tải, qua kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc đều nhận thấy được những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế chủ yếu và tự nhận trách nhiệm của tập thể, cá nhân. Ngay sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của Đảng bộ, đề ra các giải pháp thường xuyên, lâu dài và giải pháp thực hiện ngay, phân công người chịu trách nhiệm tập trung vào 3 nội dung: công tác chính trị, tư tưởng, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Các cấp ủy chỉ đạo cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách, bảo đảm phù hợp nhằm tạo điều kiện thực thi công vụ của cán bộ công chức, giải quyết các vấn đề khó khăn, bức xúc của ngành, trong quản lý, kiểm soát vốn, tài sản của nhà nước và ngăn chặn hành vi tiêu cực trong các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Các cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong các lĩnh vực: công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng ký, đăng kiểm phương tiện; tuyển dụng công chức, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, dân chủ, chặt chẽ trong các lĩnh vực của công tác cán bộ, gắn với công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai tổ chức thực hiện khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong công tác chuyên môn: giải quyết tình trạng vay nợ lớn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành; quản lý tiến độ, chất lượng các dự án giao, công trình; quản lý giá thành suất đầu tư các công trình và một số lĩnh vực chuyên môn lớn thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 đã tạo không khí khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải tiến phương pháp, phong cách làm việc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Nhiều công trình dự án đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ và bảo đảm chất lượng yêu cầu. Một số hạn chế yếu kém về chất lượng đã được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời...

Trước đó, Đoàn đã kiểm tra 5 đơn vị thuộc Bộ Giao thông - Vận tải: Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 6; Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục Hàng hải; Tổng Công ty đảm bảo an toàn hàng hải miền Bắc. Qua kiểm tra, Đoàn nghe các kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03, làm cho Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị đạt được hiệu quả thiết thực trên thực tế.

(Theo TTXVN)

;
.