Thanh Hóa: Thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

Thứ Ba, 16/06/2020, 06:29 [GMT+7]
    Ngày 13/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 377-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng. 
 
    Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra đã xác định một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật đảng; căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm; áp dụng Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Mạnh An, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức.
 
    Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Trần Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, nguyên Phó chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
 
    Liên quan vi phạm trong việc thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học Hồng Đức quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí: Lê Minh Hiền, Giám đốc; Võ Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Hồng Đức; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Văn Hưng bằng hình thức cảnh cáo;
 
    Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thị Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, nguyên Trưởng Phòng quản lý doanh nghiệp và lao động.
 
    Đối với một số tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa.
Hà Thu
.