Bắc Giang: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Thứ Tư, 25/03/2020, 16:54 [GMT+7]
    Từ năm 2016-2020, Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 31/3/2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh. 
 
    Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát có chuyển biến tích cực; quy chế, quy trình, các biểu mẫu được xây dựng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; việc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đối tượng để kiểm tra, giám sát được chú trọng. 
 
Các đại biểu dự Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang
Các đại biểu dự Hội nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang
    Thường xuyên quan tâm xây dựng, kiện toàn cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đủ về số lượng, nâng cao chất lượng. Các huyện: Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa tổ chức tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ kiểm tra cơ sở đưa vào thành phần đoàn kiểm tra của Huyện ủy hoặc kiểm tra, giám sát cấp ủy huyện, từ đó nâng cao khả năng xử lý tình huống; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở các cấp được nâng lên.
 
    Trong 4 năm (từ năm 2016 đến 2019), toàn Đảng bộ tỉnh đã xem xét, thi hành kỷ luật 28 tổ chức đảng và 1.900 đảng viên. Trong đó có 43 đảng viên bị cách chức, hơn 150 trường hợp phải khai trừ ra khỏi Đảng; vi phạm chủ yếu trong các lĩnh vực thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, quản lý tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao...
 
    Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng được thực hiện bảo đảm đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, rõ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, áp dụng hình thức kỷ luật cơ bản phù hợp, vừa bảm đảm tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng, vừa có tính giáo dục, giúp cho đảng viên và tổ chức đảng nhận rõ khuyết điểm để có biện pháp khắc phục. Từ việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng đã góp phần thiết thực để các cấp ủy tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
                                                                                                 P.V
.