Hòa Bình: Rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế- xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019

Thứ Sáu, 08/11/2019, 14:43 [GMT+7]
    Ngày 06/11/2019, Đoàn rà soát các cuộc thanh tra về kinh- tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước theo Quyết định số 1299-QĐ/TU, ngày 26/9/2019; Kế hoạch số 241-KH/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã tiến hành rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội tại một số đơn vị do đồng chí Đinh Quốc Liêm -UVBTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. Tham gia Đoàn rà soát có đại diện Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
    Theo Kế hoạch Đoàn rà soát tiến hành kiểm tra các báo cáo và bản sao các kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành tỉnh gửi về Đoàn rà soát; kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị, địa phương có các nội dung cần làm rõ và các kết luận thanh tra có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung vào báo cáo kết quả của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra; kết luận thanh tra, kiểm tra, ý kiến chỉ đạo, xử lý của người có thẩm quyền đối với kết luận thanh tra; kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh đối với các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội của Thanh tra tỉnh xin ý kiến Thanh tra Chính phủ hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện; kết luận, kiến nghị của thanh tra các huyện, thành phố, thanh tra các ban, sở, ngành đối với các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội được Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, giám đốc các ban, sở, ngành chỉ đạo và đối với các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội của thanh tra các huyện, thành phố, các ban, sở, ngành xin ý kiến Thanh tra tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. 
 
    Rà soát, kiểm tra lại các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, và thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thanh tra các bộ, ngành  mà trong quá trình rà soát Đoàn rà soát còn có những nghi vấn sẽ đề nghị tiến hành phúc tra lại để từ đó xác định những sai phạm cụ thể của tập thể, cá nhân có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác; trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có sai phạm và liên quan; kiến nghị xử lý của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, kiến nghị xử lý của các Đoàn thanh tra và Thanh tra tỉnh, thanh tra các huyện, thành phố, các ban, sở, ngành; kết luận của người ra quyết định thanh tra, kiểm tra đối với sai phạm trên, trong đó kiến nghị xử lý sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng và có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác; quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền đối với việc thực hiện kết luận thanh tra; trong đó xử lý đối với sai phạm có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế và các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác. …
 
    Số liệu báo cáo đối với các cuộc thanh tra, kiểm tra lấy từ ngày 01/7/2018 đến ngày 30/6/2019 (kể cả các kết luận thanh tra, kiểm tra trước 01/7/2018 mà chưa xử lý dứt điểm các kiến nghị, quyết định xử lý sai phạm về tham nhũng, kinh tế).
 
    Đoàn rà soát tiến hành kiểm tra, rà soát từ ngày 06/11/2019 đến ngày 18/11/2019 tại các đơn vị được kiểm tra theo kế hoạch, tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Nội chính Trung ương theo quy định.
 
                                                                Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
 
.