Hòa Bình: Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Hai, 23/09/2019, 15:52 [GMT+7]
    Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09-12-2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được củng cố, kiện toàn; hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật không ngừng được đổi mới, nội dung đã bám sát và phục vụ kịp thời việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
    Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật" trên địa bàn tỉnh, việc thực hiện Ngày Pháp luật đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương hưởng ứng tích cực, sôi nổi, có hiệu quả với nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp, như: Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lồng ghép vào những công việc chuyên môn, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức chương trình đối thoại chính sách trực tiếp giữa cơ quan nhà nước và công dân; tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; sinh hoạt câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật.
 
    Toàn tỉnh tổ chức được gần 37.000 cuộc tuyên truyền về: Hiến pháp, Bộ Luật Hình sự 2015, Bộ Luật Dân sự; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà Nước; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật An toàn vệ sinh lao động; Luật Phòng, chống ma tuý; Luật Bảo vệ và phát triển rừng; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Giao thông đường bộ; Luật Tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng… đến 2.300.000 lượt người.
 
    Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh, phóng sự, các văn bản, chính sách pháp luật của Trung ương, tỉnh trên cổng thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ www.hoabinh.gov.vn...; Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh đã tổ chức tuyên truyền thông qua các hình thức như: tin, bài, phóng sự, toạ đàm, chương trình văn nghệ...; Báo Hoà Bình đã thực hiện 2.500 chuyên mục “giải đáp pháp luật”, “Văn bản mới” tuyên truyền các quy định pháp luật mới, tình huống giải đáp pháp luật cụ thể về mọi lĩnh vực kinh tế, hình sự, chế độ chính sách.
 
    100% các cơ quan, đơn vị, trường học và Ủy ban nhân dân cấp xã duy trì Tủ sách pháp luật. Hiện toàn tỉnh đã xây dựng, và duy trì 1.011 tủ sách pháp luật. Cùng với đó, duy trì hoạt động của 2.029 tổ hoà giải với 12.406 hòa giải viên. Các tổ hoà giải đã tham gia hoà giải 100% việc phát sinh trong cộng đồng dân cư, thông qua hoạt động hoà giải ở cơ sở đã hàn gắn những rạn nứt, mâu thuẫn, vi phạm pháp luật nhỏ trong đời sống gia đình, xã hội tại khu dân cư, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, tỷ lệ hòa giải thành đạt gần 90%.
 
    Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã phối hợp với Cơ quan điều tra, Tòa án nhân dân xác định các vụ án trọng điểm; tổ chức các phiên tòa để rút kinh nghiệm, phiên toà xét xử lưu động trên địa bàn toàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể Nhân dân. Thanh tra tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho 1.300 lượt công chức trong toàn ngành Thanh tra tỉnh Hoà Bình. Ban Dân tộc tỉnh thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 -2016"; đã mở 08 lớp cho 285 học viên tại các xã trên địa bàn tỉnh về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma tuý cho đối tượng là các ban ngành đoàn thể; tổ chức 09 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 442 học viên đối tượng là trưởng, phó các thôn bản, người uy tín tiêu biểu các thôn, bản tại các xã đặc biệt khó khăn. 
 
    Qua 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, đã cho thấy trình độ, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân ở các cơ quan, đơn vị và địa phương ở Hòa Bình được nâng lên từng bước; các hành vi vi phạm pháp luật giảm dần, qua đó đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật; tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng giảm, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đoàn Cần
(Ban Tuyên giáo Tinh ủy)
.