Đắk Nông: Những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự

Thứ Hai, 23/12/2013, 16:13 [GMT+7]
Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp và sự ủng hộ, phối kết hợp tốt của các cơ quan, ban, ngành, năm 2013, ngành Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông đã đạt được kết quả cụ thể:
Về công tác giải quyết án, đã thụ lý 4.892 vụ, trong đó có 4.179 vụ việc có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 3001 việc (đạt tỷlệ 72%). Tổng số tiền đã thụ lý là 244,5 tỷ đồng; số tiền có điều kiện thi hành là 202,5 tỷ đồng; đã thi hành xong 57,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 29%).
Nhằm giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài vượt cấp, các đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đều được xác minh, giải quyết kịp thời. Trong năm 2013, các cơ quan thi hành án đã tiếp 405 lượt công dân, phải giải quyết 83 đơn, giảm 10%; đã giải quyết 79 đơn (đạt tỷ lệ 95,18%).
Tuy nhiên, thi hành án dân sự còn có những khó khăn vướng mắc trong quá trình tác nghiệp. Số việc và giá trị thi hành ngày càng nhiều và lớn, liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau. Nhất là đối với án hình sự, người phải thi hành án phải thụ hình lâu năm, không có tài sản hoặc thu nhập để thi hành án. Do đó không thể thi hành nghĩa vụ, không thể nộp được 1/20 nghĩa vụ thi hành để được xét miễn giảm, khiến các vụ việc bị tồn đọng kéo dài nhiều năm.
Luật thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành có những điểm chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay, làm hạn chế hiệu quả hoạt động của công tác thi hành án như: các quy định về kê biên, cưỡng chế thi hành án, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, miễn, giảm thi hành án…
Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận không nhỏ người phải thi hành án còn hạn chế, gây ra tình trạng dây dưa, kéo dài, tìm cách tẩu tán tài sản, không hợp tác, thậm chí chống đối, cản trở việc thi hành án.
Chế độ chính sách đãi ngộ đối với công chức thi hành án mặc dù đã được quan tâm nhưng chưa thỏa đáng so với yêu cầu nhiệm vụ, chưa đáp ứng công việc. 
Sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với công tác thi hành án dân sự còn hạn chế. 
Năm 2014, Cục thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông trọng tâm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm thực hiện việc ra quyết định thi hành án đúng thời hạn 100%. Bảo đảm chính xác, đúng luật trong việc xác minh, phân loại việc. Chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án. 
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết triệt để đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn. 
Tiếp tục rà soát, phân loại án để có biện pháp thi hành đứt điểm; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với các đối tượng có điều kiện thi hành án nhưng không thi hành.
Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác đối với Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thị xã nhằm chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình tác nghiệp và trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong công tác đối với các đơn vị, công chức trong ngành…
P.V
;
.