Điện tử hoá báo cáo từ xã lên chính phủ sẽ tiết kiệm khoảng 460 tỷ/năm

Thứ Sáu, 13/03/2020, 05:58 [GMT+7]
    Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để chuẩn bị công bố vận hành một số phân hệ của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
 
    Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, mục tiêu đặt ra của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, tổng hợp, báo cáo; góp phần chuyển đổi phương thức chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số được tổng hợp, phân tích theo thời gian thực, hiển thị trực quan thông qua các hệ thống thông tin, bảng hiển thị.
 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc
    Theo đó, năm 2020 sẽ kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với 100% các hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương hoặc hệ thống thông tin chuyên ngành có khả năng trích xuất số liệu báo cáo để hình thành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đến năm 2025, mục tiêu có 100% báo cáo định kỳ do bộ, ngành, địa phương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm nội dung mật),...
 
    Tại cuộc họp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính nêu lên những lợi ích của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ như: Giả sử một báo cáo quy định đối với địa phương thực hiện từ cấp xã đến cấp huyện, lên cấp tỉnh; đối với các bộ, cơ quan ngang bộ tổng hợp báo cáo từ các đơn vị trực thuộc và đơn vị ngành dọc gửi bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng… nếu điện tử hóa, hệ thống tổng hợp, thì người có trách nhiệm của mỗi cấp báo cáo chỉ xem và bấm duyệt, gửi báo cáo, mà không phải tổng hợp. Vì thế, thời gian tiết kiệm được cho bước tổng hợp ước tính là 6/10 ngày, số ngày công tiết kiệm được là 4.752 ngày công/năm.
 
    Theo số liệu do các bộ, cơ quan cung cấp, bình quân hàng năm mỗi bộ, cơ quan có khoảng 20 báo cáo định kỳ gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, ước tính tổng số 22 bộ, cơ quan báo cáo lên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là 440 báo cáo/năm.
 
    Tính toán của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính cho thấy, nếu điện tử hóa tất cả các báo cáo này và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thì sẽ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước khoảng 460 tỉ đồng/năm.
 
    Tại cuộc họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thay mặt Văn phòng Chính phủ tiếp thu toàn bộ ý kiến của các đại biểu về nội dung, giao diện, thiết kế... để hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Theo đó, một số phân hệ của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ sẽ khai trương ngày 13.3 và hoàn thiện dần, bám vào các chỉ tiêu vĩ mô để tạo ra các hệ thống báo cáo tổng hợp, phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 
    Đề nghị các bộ, cơ quan chú ý việc chuẩn hóa báo cáo, phân công trách nhiệm cụ thể trong đơn vị để quyết tâm đưa Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ vào vận hành, số hóa các văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí cho ngân sách Nhà nước.
                                                                                             Lê Sơn
.