Bế mạc Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ Năm, 18/07/2019, 15:36 [GMT+7]
    Sáng 17-7, tại Nhà Quốc hội, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 35.
 
    Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội cho biết, mỗi nội dung tại Phiên họp, các Phó Chủ tịch Quốc hội đều đã có kết luận trên cơ sở thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh bốn dự án luật và các báo cáo để thực hiện các bước tiếp theo; đồng thời hoàn thiện các dự thảo nghị quyết để trình ký ban hành.
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 35
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 35
    Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sau khi tổng kết Kỳ họp thứ 7, có một số vấn đề cần rút kinh nghiệm cho các kỳ họp sau. Những việc có liên quan sẽ được các cơ quan hữu quan tập trung chủ động quyết liệt nhiều hơn nữa, thực hiện ngay từ bây giờ để phục vụ cho Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội vào tháng 10-2019.
Theo Chủ tịch Quốc hội, trước hết các cơ quan hữu quan phải khẩn trương hoàn thiện bảo đảm chất lượng các nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp vào tháng 8, tháng 9 tới đây. Khối lượng công việc cần xem xét trong hai phiên họp sắp tới rất quan trọng, rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành chủ động phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai tốt những công việc theo kế hoạch đề ra, không chủ quan dẫn đến tình trạng chậm trễ.
 
    Cụ thể gồm các nội dung: Nghị quyết giải thích một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị quyết thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường tại Hà Nội (thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị); Nghị quyết xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp và một số nghị quyết khác, một số luật cần sửa đổi, bổ sung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là vào Phiên họp tháng 9-2019.
 
    Cho rằng việc ứng dụng phần mềm đối với hoạt động của Quốc hội tiếp tục được cải tiến, cập nhật, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Văn phòng Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng Quốc hội điện tử; đề nghị tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thiện đề án, coi đây là khung cơ sở pháp lý để tiếp tục từng bước lộ trình xây dựng Quốc hội điện tử.  
 
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan trong hệ thống chính trị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp xây dựng hệ thống thông tin điện tử liên thông với những cơ sở dữ liệu dùng chung, có tính đồng bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan và tính kết nối, liên thông trong các hoạt động của cơ quan nhà nước, kể cả ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp để phục vụ đất nước và nhân dân.
 
    Vũ Khuyên 
 
 
.