Đoàn công tác Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII làm việc tại Tuyên Quang

Thứ Năm, 25/04/2019, 14:51 [GMT+7]

Ngày 24-4, Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục X03, Bộ Công an; lãnh đạo, chuyên viên Vụ Cơ sở Đảng, Vụ Tổ chức - Điều lệ, Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh; các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực, trưởng Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xây dựng và ban hành quy chế làm việc theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và các quy định hướng dẫn của Trung ương. Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan nhà nước trong tổ chức quản lý, điều hành và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị trong việc tham gia xây dựng Đảng.

Liên tiếp trong ba năm 2016-2018, Tuyên Quang đều đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,9%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,5%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 23,3% năm 2016 xuống còn 14,5% năm 2018; thu hút trên 1,7 triệu khách du lịch năm 2018…

Về thực hiện Điều lệ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quán triệt, triển khai Điều lệ Đảng tới các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên kịp thời, nghiêm túc; chỉ đạo các ban xây dựng Đảng thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng việc thực hiện quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và nghiệp vụ công tác đảng viên cho các cấp ủy, tổ chức đảng. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 483 tổ chức cơ sở đảng (256 đảng bộ cơ sở, 277 chi bộ cơ sở). Cấp ủy các cấp cũng đã trực tiếp kiểm tra 2.711 tổ chức đảng và 1.886 đảng viên, yêu cầu 246 tổ chức đảng và 53 đảng viên có thiếu sót nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục.

Công tác kết nạp đảng viên được quan tâm đúng mức, bảo đảm đúng phương châm, tiêu chuẩn. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ tỉnh kết nạp được trên 7.700 đảng viên. Các tổ chức Đảng bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; giữ vững vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đạt được sau ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tỉnh ủy Tuyên Quang có nhiều cách làm hay, nổi bật trong công tác xây dựng Đảng như việc triển khai thực hiện các nghị quyết một cách bài bản, cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề án chuyên đề, lựa chọn những việc thiết thực, trọng tâm nên đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị, tỉnh tiếp tục coi trọng công tác nghiên cứu lý luận chính trị, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nghiên cứu học tập các nghị quyết của Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng, đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên, tổ chức đảng theo quy định; có nhiều giải pháp sáng tạo, đổi mới trong công tác xây dựng Đảng...

Đồng chí yêu cầu, từ thực tiễn, tỉnh tiếp tục có những đề xuất, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng để giúp Trung ương xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng đảm bảo chất lượng. Đối với những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn công tác tiếp thu, ghi nhận và sẽ tổng hợp báo cáo với Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII của Đảng.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên về nghiên cứu, khảo sát thực hiện Điều lệ Đảng.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Hàm Yên.

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên
Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch, ban hành kết luận chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đến nay, các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2018, đã có 15/16 chỉ tiêu hoàn thành theo lộ trình Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX. Huyện đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm như Nhà máy điện sinh khối, các nhà máy thủy điện, nhà máy giày dép xuất khẩu. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững như vùng cam hơn 7.000 ha, vùng chè hơn 2.000 ha, gần 36.000 ha rừng nguyên liệu…

Về kết quả thi hành Điều lệ Đảng, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện Điều lệ Đảng và các văn bản của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng trong cấp ủy và đảng viên; giữ vững kỷ luật, tinh thần đoàn kết trong Đảng. Trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã có những cách làm hay, sáng tạo như phân chia đối tượng quán triệt, học tập nghị quyết; kiểm tra, đánh giá chất lượng kế hoạch, bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng bằng hình thức phiếu điểm danh, phiếu đánh giá nhận thức, bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu; phân công bí thư chi bộ dự sinh hoạt chéo để học hỏi kinh nghiệm…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, các chỉ tiêu đề ra đều đạt kết quả khá cao. Huyện ủy có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện Điều lệ Đảng. Đồng chí đề nghị cấp ủy huyện cần phải chấn chỉnh tình trạng ngại học nghị quyết của Đảng; chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ bí thư chi bộ thôn; phấn đấu các trưởng thôn, bản đều là đảng viên; nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới…

(Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang)

;
.