Ban hành 7 Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua

Thứ Sáu, 26/04/2019, 14:49 [GMT+7]

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa công bố 7 Nghị quyết đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thông qua trong tháng 4 và đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký chứng thực ban hành.

Theo Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã (Bàu Cạn, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước), giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; thành lập 5 phường thuộc thị xã Long Khánh (Bảo Vinh, Bàu Sen, Suối Tre, Xuân Lập, Xuân Tân) và thành lập thành phố Long Khánh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân cư của thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Nghị quyết số 684/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Cụ thể, UBTVQH bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ để báo cáo Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ bảy theo quy trình, thủ tục rút gọn.

Thông qua Nghị quyết số 678/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết định điều động bà Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Bắc Giang, đại biểu Quốc hội khóa XIV, về nhận công tác tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV.

Bằng Nghị quyết số 679/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết định phê chuẩn ông Hoàng Văn Liên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

Với các Nghị quyết số 681/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 682/NQ-UBTVQH14, Nghị quyết số 683/NQ-UBTVQH14, UBTVQH quyết định chuyển sinh hoạt đối với ông Nguyễn Doãn Anh từ Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; chuyển sinh hoạt đối với ông Nguyễn Hồng Thái từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; chuyển sinh hoạt đối với ông Trần Lưu Quang từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh.

                           Tiến Dũng

;
.