Ủy ban Pháp luật của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 15

Thứ Sáu, 21/12/2018, 17:36 [GMT+7]

Ngày 20-12, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ 15. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tham dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tại phiên họp này Ủy ban Pháp luật xem xét, cho ý kiến một số nội dung như: Thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính các xã của huyện Hồng Ngự, thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh và thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương; thẩm tra tờ trình của Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Quang cảnh Phiên họp
Quang cảnh Phiên họp

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến tờ trình và đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính một số địa phương của tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Hải Dương.

Thẩm tra tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính các xã của huyện Hồng Ngự, thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Thường trực Ủy ban Pháp luật tán thành sự cần thiết thành lập thị trấn Thường Thới Tiền, phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa cao, tạo điều kiện phát huy thế mạnh, tiềm năng của địa phương. Phương án điều chỉnh địa giới hành chính hai xã để thành lập thị trấn Thường Thới Tiền bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không ảnh hưởng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, những thay đổi về đơn vị hành chính như trên không làm tăng thêm tổ chức mới và không tăng biên chế.

Đối với Tờ trình và Đề án của Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Thường trực Ủy ban Pháp luật cũng tán thành sự cần thiết của việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp xã là Kênh Giang và Văn Đức, thành lập 6 phường thuộc thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đạt được tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định tại Nghị quyết 18 ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Việc thành lập thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chương trình phát triển đô thị, đảm bảo về an ninh, quốc phòng.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản đồng tình với đề nghị của Chính phủ, tuy nhiên có ý kiến cho rằng đối chiếu với quy định hiện hành, một số tiêu chí của các địa phương nêu trên chưa đạt. Bên cạnh đó, một số tiêu chí hiện hành cũng không còn phù hợp với thực tế; đề nghị các bộ, ngành, địa phương làm rõ để hoàn thiện các Đề án.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhất trí với các Đề án của Chính phủ, việc điều chỉnh địa giới hành chính các địa phương của tỉnh Đồng Tháp và Hải Dương là phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo chính trị, an ninh – quốc phòng. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các địa phương khi điều chỉnh địa giới hành chính cần cân nhắc đảm bảo đúng, đầy đủ các quyền lợi, chế độ, chính sách cho người dân tại các khu vực điều chỉnh địa giới hành chính. Sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, các địa phương cần lưu ý việc đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bộ máy hành chính và quản lý đô thị phù hợp với tình hình thực tế.

                                                                                          P.V

;
.