Công tác cải cách hành chính của Chính phủ tạo bước đột phá trong nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ

Thứ Sáu, 28/12/2018, 15:04 [GMT+7]
    Sau hơn 2 năm được thành lập, từ tháng 8-2016 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã tiến hành khoảng 60 cuộc kiểm tra các Bộ, cơ quan, địa phương. Riêng trong năm 2018, tính đến cuối tháng 11, Tổ công tác đã tiến hành 20 cuộc kiểm tra.
 
    Kết quả kiểm tra của Tổ công tác đem lại hiệu quả rất cụ thể, tạo chuyển động thực sự về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Việc thực hiện nhiệm vụ giao nghiêm túc và tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tính đến cuối tháng 11-2018, các bộ, cơ quan, địa phương đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 18.422 nhiệm vụ. Trong đó, có 9.880 nhiệm vụ đã hoàn thành, 8.325 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 217 nhiệm vụ chưa hoàn thành quá hạn, chỉ chiếm 2,2%, giảm mạnh so với trước đây.
 
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
    Đặc biệt, các cuộc kiểm tra chuyên đề của Tổ công tác về cải cách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và việc rà soát, đơn giản, cắt giảm các điều kiện kinh doanh đã tạo hiệu ứng, lan tỏa mạnh mẽ, tích cực đến các Bộ, cơ quan, địa phương.
 
    Cho tới nay, Chính phủ đã ban hành và trình Quốc hội ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật để chính thức cắt giảm 3.346/6.191 điều kiện kinh doanh (đạt 108,1%, vượt 8,1% so với mục tiêu đề ra); Chính phủ, các bộ, cơ quan đã ban hành 21 văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 136,5%, vượt 36,5% so với mục tiêu đề ra).
 
    Theo báo cáo từ các bộ, ngành với số liệu cắt giảm điều kiện kinh doanh và danh mục sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của 8 Bộ cho thấy đã giúp tiết kiệm gần 17,5 triệu ngày công/năm và 6.279,2 tỷ đồng mỗi năm.
 
    Trên cơ sở các kiến nghị của Tổ công tác tại các phiên họp Chính phủ thường kỳ hàng tháng, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ để khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành của bộ, cơ quan, địa phương và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp mà Tổ công tác đã kiến nghị.
 
    Cũng trong năm 2018, Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính lần đầu tiên được công bố, với những thông tin về gánh nặng thực thi thủ tục hành chính của doanh nghiệp. Báo cáo được Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cũng là sáng kiến được Thủ tướng đánh giá rất cao.
 
    Theo các chuyên gia, với Chỉ số này, Chính phủ sẽ có thêm một công cụ được lượng hóa để so sánh nỗ lực cải cách của từng địa phương, bộ, ngành và từ đó tạo sức ép và cạnh tranh trong cải cách giữa các đơn vị.
 
    Các hoạt động khác của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính cũng hết sức hiệu quả. Từ năm 2017 đến nay, Hội đồng đã tổ chức 11 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tích cực.
 
    Theo các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, Tổ công tác đã truyền tải sức ép hết sức cần thiết từ Chính phủ, Thủ tướng tới các Bộ, cơ quan, địa phương trong công cuộc cải cách. Mô hình Tổ công tác của Thủ tướng đã được xã hội, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia ghi nhận như một “điểm sáng” trong nỗ lực xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ.
 
    Việc lắng nghe, tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh và ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Năm 2018, kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp đã tiếp nhận 8.217 phản ánh, kiến nghị, trong đó theo phạm vi thẩm quyền đã xử lý và công khai trên Cổng TTĐT Chính phủ 841 phản ánh, kiến nghị. 
                                                                                   Lê Sơn
;
.