Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam

Thứ Tư, 10/10/2018, 15:35 [GMT+7]
    Chiều 9-10, tại Hà Nam, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về báo cáo kết quả kiểm tra, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
    Sau khi nghiên cứu báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trực tiếp làm việc với 6 tổ chức đảng trực thuộc, Đoàn kiểm tra đánh giá: Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao, đề cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, nhất là người đứng đầu, Tỉnh ủy Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều giải pháp phù hợp, sáng tạo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận
    Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam và các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo: Tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị thông qua truyền hình trực tiếp tới 257 điểm cầu tới tất cả cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất về nhận thức. Phát hành Sổ tay đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương làm theo Bác… Qua việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
 
    Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Hà Nam đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW kịp thời, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, các cấp ủy của tỉnh Hà Nam đã có cách làm sáng tạo mang lại kết quả tốt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, triển khai thực hiện từ cấp tỉnh xuống đến cơ sở, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Quá trình thực hiện Nghị quyết tạo bước chuyển khá tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
    Đồng chí cũng lưu ý: Việc triển khai, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chất lượng còn chưa cao. Tại một số tổ chức đảng, công tác tự phê bình, phê bình đối với một số biểu hiện suy thoái chưa được làm thường xuyên; ở một số nơi, một số điểm và một số vấn đề còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Tỉnh Hà Nam cần phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết tạo được sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, địa phương. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, khắc phục hạn chế, rút ra các bài học để có được đội ngũ cán bộ đủ mạnh góp phần lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra.
 
    Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm tra.
P.V
;
.