Tạo không khí mới trong đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng

Thứ Sáu, 04/05/2018, 16:33 [GMT+7]
    Ngày 3-5, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng 4-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp.
 
    Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận các nội dung: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2018; công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018; tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 4 tháng đầu năm 2018; báo cáo sơ bộ kết quả rà soát các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật khác về tổ chức bộ máy cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới để triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6; phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 còn lại; việc quản lý và sử dụng viên chức, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và một số nội dung quan trọng khác.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp
    Nhìn lại 1/3 chặng đường đầu tiên của năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các bộ, ngành, địa phương với việc ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc công việc được giao. Kinh tế - xã hội tháng 4 tiếp tục có chuyển biến tích cực và toàn diện, tạo không khí phấn khởi trong sản xuất kinh doanh, góp phần củng cố niềm tin thị trường, niềm tin của nhà đầu tư và nhân dân.
 
    Cùng với những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến những tồn tại, khó khăn, thách thức để ứng phó và thực hiện nhiệm vụ được tốt hơn trong bối cảnh kinh tế quốc tế còn có những diễn biến phức tạp, khó lường; khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới nóng, ở giữa lạnh”.
 
    Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2018 tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn cùng kỳ năm 2017 và trong phạm vi mục tiêu của Quốc hội; thị trường tiền tệ, ngoại hối, mặt bằng lãi suất ổn định, thanh khoản tốt.
 
    Thu, chi ngân sách Nhà nước cơ bản được bảo đảm, đến hết tháng 4 đạt khoảng 33,8% dự toán thu và gần 27% dự toán chi. Giải ngân vốn FDI đạt khá, cao hơn cùng kỳ. Tình hình sản xuất kinh doanh diễn biến tích cực và tương đối toàn diện trong cả 3 khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ. Trong đó, công nghiệp và dịch vụ là điểm sáng, nhất là ngành công nghiệp chế biến chế tạo và du lịch. Xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng cao, tính chung 4 tháng đầu năm 2018, tổng kim ngạch xuất khẩu ước tăng 19%; tổng kim ngạch nhập khẩu ước tăng trên 10%; cán cân xuất, nhập khẩu tiếp tục xuất siêu, thặng dư khoảng 3,39 tỷ USD.
 
    Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thông tin và truyền thông phát triển toàn diện; công tác bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
    Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng cho rằng, khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế còn nhiều, đòi hỏi các cấp, các ngành cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong những tháng còn lại của năm để phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Trước mắt, cần lưu ý đến những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế khu vực và quốc tế; áp lực lạm phát trong những tháng cuối năm; tình hình thời tiết có diễn biến bất lợi khi bắt đầu xuất hiện tình trạng nắng nóng, khô hạn ở một số nơi; tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các loại sâu, bệnh trong trồng trọt và chăn nuôi;…
 
    Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình để có những phản ứng chính sách kịp thời; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, khắc phục tình trạng trì trệ trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực.
 
    Chính phủ với trách nhiệm là cơ quan hành pháp, cơ quan hành chính cao nhất đã làm hết sức mình để xử lý quyết liệt nhiều vụ việc nghiêm trọng phức tạp dư luận quan tâm, như vụ AVG, vụ dự án đất đai tại Đà Nẵng, vụ Phan Văn Anh Vũ, vụ đánh bạc trên internet…, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.
 
    Thủ tướng cũng cho rằng, chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, hành động của Chính phủ, của các bộ, ngành, đã được xã hội đánh giá cao, đồng tình. Đây là một điều kiện quan trọng để tạo không khí mới trong đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng.
 
    Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực, tín dụng chính sách theo chủ trương của Chính phủ; điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Rà soát các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật nào không còn phù hợp, làm cản trở phát triển kinh tế - xã hội thì phải sửa đổi, cắt bỏ, bãi bỏ ngay. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.
 
    Chủ động trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Xử lý nghiêm và công bố công khai các hành vi gian lận thương mại, vi phạm các quy định về chất lượng, cạnh tranh không lành mạnh.
 
    Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời phát hiện xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đấu thầu, đẩy mạnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng.
 
    Điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, làm tốt công tác quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước, chống chuyển giá, trốn thuế. Bảo đảm an toàn nợ công và tài chính quốc gia; tăng cường quản lý thu, tạo chuyển biến rõ nét trong việc chống thất thu, nợ đọng thuế. Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách Nhà nước; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm chi thường xuyên, mua sắm, hội họp... Rà soát, công khai, minh bạch giá thị trường tài sản công và đất đai, không để thất thoát đất đai, tài sản Nhà nước.
 
    Quyết liệt thực hiện các nghị quyết về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp. Tập trung cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, huy động mọi nguồn lực cho phát triển. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hệ thống hành chính và toàn xã hội. Chấn chỉnh ngay tình trạng thanh tra, kiểm tra tràn lan, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Tập trung triển khai các nhiệm vụ về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tương tác giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
 
    Về chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 7, khóa XII và kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành được giao nhiệm vụ khẩn trương hoàn thiện các báo cáo và đề án đã được Chính phủ phân công, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chất lượng và đúng thời gian quy định. Đồng thời, các bộ, ngành hữu quan chuẩn bị tốt nội dung cho các hội nghị chuyên đề quan trọng của Chính phủ sẽ được tổ chức vào tháng 5 và thời gian tới.
                                                                                               Lê Sơn
;
.