Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Thứ Sáu, 18/05/2018, 15:09 [GMT+7]
    Ngày 17-5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị "Các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh".
 
    Trong gần 2 năm thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2015, việc lập Chương trình đã có những bước tiến khá tốt. Các đề xuất đưa vào Chương trình được tính toán kỹ lưỡng thông qua một “bộ lọc” mới, tăng cường ý thức, kỷ luật, kỷ cương xây dựng Chương trình. Các bộ, ngành, cơ quan đã đề xuất ban hành nhiều văn bản, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Chính phủ liêm chính, phục vụ người dân, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Tuy nhiên, công tác xây dựng Chương trình còn nhiều hạn chế đến nay vẫn chưa giải quyết được. Đáng chú ý, có tình trạng một số đề xuất đưa vào Chương trình nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn chưa xem xét, cho ý kiến thì đã xin rút hoặc đã đưa vào nhưng không bảo vệ thành công trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội do chuẩn bị chưa đáp ứng được yêu cầu… Vì vậy, Chính phủ luôn sát sao chỉ đạo, đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt nhưng vẫn chưa xử lý được hết các tồn tại, vướng mắc. 
 
    Để nâng cao chất lượng của Chương trình, giữa các cơ quan, bộ, ngành phải có phối hợp ngay từ đầu; chủ động hơn nữa trong phối hợp; có kế hoạch chi tiết về công tác phối hợp giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp, trong đó thỏa thuận thống nhất về phạm vi, thời gian, cấp phối hợp để đảm bảo thuận lợi cho toàn bộ quá trình chuẩn bị, xây dựng Chương trình.
 
    Đại biểu dự Hội nghị cũng chia sẻ những khó khăn trong việc lập đề nghị để đưa vào Chương trình và mong nhận được sự hợp tác tốt hơn, chặt chẽ hơn nữa của Bộ Tư pháp. 
 
    Về công tác thẩm định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, thời gian tới sẽ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ là kiên quyết trả lại hồ sơ thẩm định nếu hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản hoặc hồ sơ dự án, dự thảo văn bản không đầy đủ theo quy định của Luật năm 2015; kiên quyết đề xuất không đưa vào Chương trình những đề nghị xây dựng văn bản không tuân thủ quy định của Luật năm 2015 về trình tự, thủ tục, hồ sơ và chất lượng hồ sơ không bảo đảm. Đối với cơ chế hội đồng thẩm định, nên tiếp tục phát huy vai trò hội đồng nhưng cần rút kinh nghiệm tổ chức hội đồng thẩm định.
 
    Một số đại biểu đề nghị Bộ Tư pháp khi thẩm định nên nêu rõ trong báo cáo thẩm định là hồ sơ có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện đưa vào Chương trình. Trong thành phần hội đồng thẩm định nên mời thêm nhiều chuyên gia, nhà khoa học; dành thời gian thỏa đáng hơn để thảo luận, lắng nghe ý kiến nhiều chiều về tác động của chính sách, nhất là những chính sách “nhạy cảm”, để đảm bảo chất lượng ý kiến thẩm định…
Thu Hương
(Bộ Tư pháp)
;
.