Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân

Thứ Ba, 10/04/2018, 10:59 [GMT+7]
    Ngày 6-4, Bộ trưởng Công an Tô Lâm có Công điện số 795/BCA-V11 gửi công an các đơn vị, địa phương về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong công an nhân dân.
 
Bộ Công an chủ trương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân
Bộ Công an chủ trương siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái trong Công an nhân dân
    Nội dung Công điện nêu rõ, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn có hiện tượng vi phạm pháp luật, kỷ luật, điều lệnh nội vụ, trong đó có nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng. Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, cấp ủy, thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 2612/BCA-X11, ngày 28-10-2016 của Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh công tác cán bộ. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, bảo đảm phương châm “chủ động, không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, chú trọng các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm. Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí, tuyên truyền về kết quả, thành tích công tác, những đóng góp, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ, làm cho dư luận xã hội và nhân dân hiểu và đánh giá đúng, toàn diện về lực lượng công an, đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ công an nhân dân hoàn thành nhiệm vụ. Khi có các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an nhân dân, nhất là dư luận, thông tin sai trái, thiếu tính xây dựng đối với lực lượng công an nhân dân, hoặc thông tin xuyên tạc, thù địch liên quan lĩnh vực, địa bàn phụ trách, thủ trưởng công an đơn vị, địa phương phải chủ động xác minh, làm rõ, chỉ đạo hoặc đề xuất các biện pháp giải quyết để kịp thời định hướng thông tin, không để phát sinh dư luận phức tạp..
                                                                                           Kim Anh
;
.