Bộ Tư pháp: Triển khai Đề án giải quyết việc thi hành án dân sự chưa có điều kiện thi hành

Thứ Hai, 02/04/2018, 14:16 [GMT+7]
    Theo báo cáo sơ kết các quy định về miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước và các quy định về việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành, sau gần 3 năm triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (THADS) 2008 và Thông tư 12, các cơ quan THADS đã chủ động, tích cực phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát các cấp thực hiện việc miễn, giảm các khoản thi hành án cho thu ngân sách nhà nước và giải quyết được lượng lớn các vụ việc thi hành án chưa có điều kiện.
 
Cuộc họp Đề án giải quyết việc THADS chưa có điều kiện thi hành của Bộ Tư pháp
Cuộc họp Đề án giải quyết việc THADS chưa có điều kiện thi hành của Bộ Tư pháp
    Cụ thể, năm 2014, đề nghị xét miễn, giảm 8.086 việc với số tiền gần 47 tỷ đồng. Kết quả đã xét miễn, giảm được 7.470 việc tương ứng với số tiền hơn 44 tỷ đồng, tăng 1.464 việc và hơn 11 tỷ đồng so với năm 2013. Năm 2015 đề nghị xét miễn, giảm 9.099 việc với số tiền là hơn 42 tỷ đồng, kết quả đã xét, miễn giảm được 8.238 việc với số tiền hơn 39 tỷ đồng. Năm 2016 đề nghị xét, miễn giảm 7.795 việc với số tiền hơn 152 tỷ đồng (giảm 299 việc nhưng tăng hơn 113 tỷ đồng). Năm 2017 đề nghị xét miễn, giảm 7.145 việc với số tiền hơn 172 tỷ đồng. Kết quả đã xét miễn, giảm được 6.451 việc với số tiền gần 40 tỷ đồng (việc giảm 720 việc và hơn 112 tỷ đồng).
 
    Nguyên nhân dẫn tới những tồn tại, hạn chế trên về mặt chủ quan là do công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; việc kiểm tra công tác phân loại hồ sơ thi hành án chất lượng còn chưa cao; công tác xác minh điều kiện thi hành án chưa được quan tâm đúng mức, nhiều vụ việc còn chậm… Về khách quan, quy định của pháp luật về điều kiện xét miễn, giảm thi hành án vẫn còn bất cập, hạn chế hoặc vẫn còn thiếu hoặc chưa phù hợp với thực tiễn; người phải thi hành án hầu hết không có điều kiện thi hành, không có địa chỉ, đa phần là đối tượng đi tù, ra tù lại nghiện hút hoặc bỏ địa phương đi không rõ nơi cư trú, sống lang thang, thu nhập không ổn định nên không thi hành được một phần nghĩa vụ (1/50) theo quy định để cơ quan thi hành án làm thủ tục xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án…
 
    Trước thực trạng này, Bộ Tư pháp đã lập Đề án giải quyết việc THADS chưa có điều kiện thi hành, đã tồn đọng nhiều năm.
                                                                                         Thu Hương
;
.