Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp

Thứ Năm, 08/03/2018, 15:23 [GMT+7]
    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.
 
Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp (Đề án 258)
Phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tư pháp
(Đề án 258)
    Sau hơn 5 năm triển khai Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, hầu hết các nhiệm vụ, giải pháp đã được tổ chức thực hiện có kết quả trên thực tế. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, giải pháp Đề án chưa hoàn thành đầy đủ, và do yêu cầu của tình hình mới một số nhiệm vụ, giải pháp cần tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện như cơ chế tiếp nhận, tổ chức thực hiện giám định tư pháp ở các lĩnh vực không có tổ chức giám định tư pháp công lập chuyên trách; hoàn thiện hệ thống tổ chức giám định pháp y tâm thần, chính sách thu hút trong đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực. Vì vậy, việc ban hành Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp là yêu cầu cần thiết, khách quan.
 
    Theo đó, Đề án sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm như hoàn thiện thể chế giám định tư pháp; tiếp tục hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng giám định tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.
                                                                                               Lê Sơn
;
.