Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 6

Thứ Năm, 08/02/2018, 15:05 [GMT+7]


Ngày 7-2, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và xem xét, xử lý một số vụ kỷ luật theo thẩm quyền.

 

Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Quang cảnh kỳ họp
Quang cảnh kỳ họp

Năm 2017, cấp ủy, tổ chức đảng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu công tác xây dựng Đảng, chủ động triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; quá trình thực hiện nhiệm vụ đã gắn với kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất và xem xét giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo và các vụ việc kỷ luật theo thẩm quyền. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Hội nghị cũng xem xét giải quyết tố cáo và thống nhất cao đề nghị thi hành kỷ luật 13 trường hợp vi phạm. Trong đó, đề nghị thi hành kỷ luật quân đội bằng hình thức: Tước danh hiệu quân nhân đối với 4 trường hợp, tước quân hàm sĩ quan 4 trường hợp, giáng cấp bậc quân hàm 3 trường hợp và cảnh cáo 2 trường hợp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu, năm 2018, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ương cần tích cực nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Quân uỷ Trung ương tiến hành chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát theo đúng thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt là đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII trong đảng uỷ các cơ quan, đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, có trọng tâm, trọng điểm, không nương nhẹ đối với trường hợp sai phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng, nhằm ngăn chặn và có tính răn đe trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

P.V

;
.