Ngành Thanh tra triển khai 7.539 cuộc thanh tra hành chính, 237.284 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Ba, 16/01/2018, 14:46 [GMT+7]
    Ngày 16-01, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.
 
    Năm 2017, hoạt động thanh tra hành chính và chuyên ngành được tăng cường, đạt nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu phát hiện vi phạm về kinh tế đều tăng cao hơn so với năm 2016.
 
    Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 7.539 cuộc thanh tra hành chính; 237.284 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 67.754 tỷ đồng, 17.586ha đất, đã kiến nghị thu hồi 43.321 tỷ đồng, 4.941ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 24.253 tỷ đồng, 12.645ha đất; ban hành 148.026 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.924 tỷ đồng.
Qua thanh tra đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 2.093 tập thể và cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 114 vụ việc, 192 đối tượng; chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trong việc ban hành chính sách, pháp luật.
 
Tổng Thanh tra Lê Minh Khái
Tổng Thanh tra Lê Minh Khái
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có những chuyển biến rõ nét. Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 415.383 lượt công dân với 310.633 vụ việc; trong đó có 5.624 đoàn đông người.
 
    Qua giải quyết 25.519/30.324 vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 84,2%, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 173 tỷ đồng, 36ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.437 người, kiến nghị xử lý hành chính 333 người, số người đã bị xử lý hành chính là 216 người.
 
    Qua Thanh tra thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho thấy, số người nộp lại quà tặng cho đơn vị là 29 người, với giá trị quà tặng là 528 triệu đồng; đã xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp. Phát hiện và xử lý 5 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập; xử lý 20 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 2 người đã bị xử lý hình sự; 14 người bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như cảnh cáo, khiển trách, các trường hợp còn lại đang trong quá trình xử lý…
 
    Để thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, góp phần tích cực vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, năm 2018, ngành Thanh tra sẽ đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra theo chuyên đề, giảm thanh tra vụ việc, tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật.
 
    Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%.
 
    Đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; đổi mới phương thức theo dõi, đánh giá, nhất là đối với UBND cấp tỉnh; chỉ rõ những nơi làm tốt, nơi làm chưa tốt để giúp Chính phủ kịp thời chấn chỉnh cũng như làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị thiếu sự quan tâm, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng.
                                                                                          P.V
;
.