Thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Thứ Tư, 20/12/2017, 23:24 [GMT+7]

Ngày 19-12, Đoàn giám sát của Quốc hội trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 tổ chức Hội thảo “Thực trạng sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và những vấn đề đặt ra”.

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo

Theo Báo cáo tổng quan về tình hình sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, cơ chế, chính sách đã liên tục được hoàn thiện để tạo môi trường pháp lý cho hoạt động quản lý vốn, tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp, từng bước tách bạch chức năng quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước với chức năng điều hành sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp là bước hoàn thiện có tính pháp luật cao nhất trong quá trình hoàn thiện cơ chế đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước. Các cơ chế, chính sách về thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhìn chung đã được Chính phủ ban hành đầy đủ, đồng bộ, và được điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Trên nền tảng chính sách, pháp luật, và qua quá trình thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại lĩnh vực ngoài ngành nghề kinh doanh chính, sắp xếp lại doanh nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước hiện đang duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty đều kinh doanh có lãi, góp phần giữ vững mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô. Các doanh nghiệp nhà nước đang đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước, đóng vai trò chủ yếu trong thực hiện nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Một số doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông, đầu tư kết cấu hạ tầng đã phát huy được thế mạnh của mình trong nền kinh tế thị trường.

Về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, trong giai đoạn 2011-2016, công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh thực hiện, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống doanh nghiệp nhà nước đã và đang được đổi mới, sắp xếp, thu gọn, hiện còn khoảng 500 doanh nghiệp, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực then chốt, bảo đảm cân đối vĩ mô cho nền kinh tế, công ích, an ninh, quốc phòng. Các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa hoạt động hiệu quả.  

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, giai đoạn 2011-2016, nhiều văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được ban hành và triển khai trong thực tiễn. Có thể nói, môi trường pháp lý về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từng bước được xây dựng, hoàn thiện về cơ bản, tạo thuận lợi đáp ứng mục tiêu quản lý, sử dụng tài sản công cũng như công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp nhà nước tiếp tục khẳng định là lực lượng vật chất, tiềm lực và là công cụ quan trọng góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội...

Tuy nhiên, hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế, đòi hỏi nhiều giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả và sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Quốc hội quyết định tiến hành giám sát chuyên đề việc chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 trong năm 2018 nhằm chỉ ra những mặt tích cực cần phát huy và hạn chế, bất cập cũng như nguyên nhân trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp, cũng như quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian qua.

Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật trong lĩnh vực này, đặc biệt là nhằm xem xét, điều chỉnh lại cách thức tổ chức thực hiện, chỉ đạo, điều hành để có thể đem lại những kết quả thiết thực, cụ thể hơn trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới.

                                                                           Vũ Khuyên

                                                                    (Truyền hình Quốc hội)

;
.