Ngành Kiểm sát: Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 14/11/2017, 11:25 [GMT+7]
    Trong báo cáo thẩm tra các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2017, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành.  
 
    Cụ thể, về tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, Báo cáo cho biết, năm 2017, tình hình khiếu nại, tố cáo tuy có giảm so với năm 2016 nhưng vẫn phức tạp. Còn nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp. Nhiều trường hợp tuy đã được Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) giải quyết hết thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật, nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo gay gắt, kéo dài. Về cơ cấu đơn, chiếm tỷ lệ lớn vẫn là các đơn khiếu nại và đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong lĩnh vực hình sự, dân sự thuộc thẩm quyền của VKSND cấp cao; các khiếu nại về quyết định không khởi tố vụ án hình sự, về việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, về nội dung các quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra và của Viện kiểm sát… 
 
Một buổi tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
Một buổi tiếp công dân tại Phòng Tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
    Ủy ban Tư pháp nhận thấy, VKSND các cấp đã tiếp tục triển khai nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân; tích cực phối hợp với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật nên công tác này đã có những chuyển biến tích cực; công tác tiếp công dân tiếp tục được chú trọng; việc tiếp nhận và xử lý đơn cơ bản đúng quy định của pháp luật; công tác giải quyết đơn có chuyển biến so với cùng kỳ năm 2016 và đạt tỷ lệ cao (đơn khiếu nại được giải quyết đạt 79,9%; đơn tố cáo được giải quyết đạt 90,8%, đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được giải quyết đạt 59,5%, tăng 29,07%). Thông qua công tác tiếp công dân, giải quyết đơn và kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, VKSND cấp trên đã phát hiện và hủy 26 quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định tố tụng thiếu căn cứ, trái pháp luật; ban hành 366 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm và được tòa án xét xử chấp nhận đạt cao, vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết số 37 của Quốc hội; đồng thời, ban hành các kiến nghị yêu cầu các cơ quan hữu quan phòng ngừa vi phạm và ban hành các thông báo rút kinh nghiệm trong toàn ngành.
 
    Về tình hình và kết quả kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp. Theo báo cáo thẩm tra, năm 2017, VKSND các cấp đã đổi mới, tăng cường thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tư pháp.  
 
    Cụ thể, VKSND các cấp đã tiến hành 471 cuộc kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan tư pháp (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2016); đã ban hành 296 văn bản yêu cầu cơ quan tư pháp cùng cấp tự kiểm tra, kiểm tra cấp dưới và thông báo kết quả (tăng 38,1% so với cùng kỳ năm 2016), 149 văn bản yêu cầu cơ quan tư pháp ra văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật và được tiếp thu thực hiện. Thông qua công tác kiểm sát, VKSND đã phát hiện nhiều thiếu sót, vi phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo như: Phân loại đơn không chính xác dẫn đến thụ lý, giải quyết đơn không đúng; giải quyết khiếu nại, tố cáo nhưng không lập hồ sơ; vi phạm thời hạn giải quyết; áp dụng sai căn cứ pháp luật để giải quyết; gửi văn bản giải quyết cho người khiếu nại, tố cáo và VKSND chưa đầy đủ…; đã ban hành 322 văn bản kiến nghị khắc phục vi phạm.
 Thanh Dịu
;
.