Công bố Quyết định kiểm tra tại Ban Cán sự Đảng Chính phủ

Thứ Sáu, 10/11/2017, 14:38 [GMT+7]
    Thực hiện chương trình kiểm tra năm 2017, ngày 9-11, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã công bố quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị.
 
    Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ; các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư; lãnh đạo Ban Cán sự Đảng một số bộ, cơ quan Trung ương.
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc
    Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra, đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đối với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá những kết quả, cách làm mới, sáng tạo cũng như làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trên. Quá trình kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng được kiểm tra, hạn chế tối đa làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.
 
    Theo chương trình dự kiến, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.
 
    Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ yêu cầu, lãnh đạo các bộ, cơ quan cần quán triệt nội dung kiểm tra để chuẩn bị tốt các báo cáo, tài liệu cần thiết theo đúng hai nội dung lớn trên; bố trí lịch làm việc khoa học; quá trình làm việc dân chủ, khách quan, cởi mở; tạo điều kiện, phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra. Nếu phát hiện bất cứ hành vi tiêu cực, tham nhũng, suy thoái của cán bộ, đảng viên thì phải xử lý nghiêm.
 
    Thủ tướng cũng nêu rõ, công tác cán bộ có vai trò quan trọng, do đó chúng ta phải thực hiện nghiêm, phối hợp tốt, chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên. Thủ tướng nhấn mạnh, công tác kiểm tra này là hết sức cần thiết nhưng cần chú ý không làm ảnh hưởng công tác chuyên môn của các bộ, ngành, cơ quan liên quan; quá trình kiểm tra phải đẩy mạnh nhân tố tích cực; khắc phục những hạn chế, bất cập. Thủ tướng đề nghị Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự các bộ, cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời phối hợp Đoàn kiểm tra, các cơ quan liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao.
                                                                                     Hồng Hà
                                                                                 (Báo Nhân dân)
;
.