Bộ Công an: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ Năm, 09/11/2017, 16:22 [GMT+7]
    Ngày 08-11, Bộ Công an tổ chức Lễ mít - tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11/2013- 09/11/2017) năm 2017 trong Công an nhân dân. Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi Lễ.
 
    Trong 4 năm qua, lực lượng Công an nhân dân các cấp đã tổ chức hơn 100 lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật với sự tham gia của hàng vạn lượt cán bộ, chiến sĩ CAND; hơn 6.000 hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ lãnh đạo, chỉ huy; 3.000 cuộc tập huấn chuyên sâu về Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan đến an ninh, trật tự cho hơn 150 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức gần 400 cuộc thi tìm hiểu pháp luật liên quan đến công tác Công an và hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm về văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân… Điểm nhấn đầy ý nghĩa của Ngày Pháp luật trong những năm qua chính là việc phát động và tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp năm 2013 với hơn 300.000 bài dự thi và trở thành cuộc thi tìm hiểu pháp luật trong hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quy mô lớn nhất…
 
Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu
Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu
    Phát biểu tại Lễ mít - tinh, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị, thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm hơn nữa đến công tác hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thi hành có hiệu quả các bộ luật, luật có liên quan đến an ninh, trật tự vừa được Quốc hội khóa XIII và khóa XIV thông qua; xây dựng hồ sơ, chuẩn bị tốt căn cứ lý luận, thực tiễn để đề xuất Quốc hội, Chính phủ cho phép sửa đổi Luật Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”… Mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND cần thường xuyên trau dồi ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực thực thi Hiến pháp, pháp luật, coi đó là tiêu chuẩn chính trị trong đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ… 
 
    Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Từ đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ, hướng tới tất cả các ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật và mỗi cán bộ, chiến sĩ Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phải là tấm gương trong việc chấp hành Hiến pháp, pháp luật.
                                                                              Kim Anh
                                                                            (Bộ Công an)
;
.