Thông cáo số 11, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIV

Thứ Ba, 06/06/2017, 15:10 [GMT+7]
    Ngày 5-6-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.
 
    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. 
 
    Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. 
 
    Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. 
 
Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường
    Sau đó, Quốc hội thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. 
 
    Trong quá trình thảo luận, đã có 31 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và 16 đại biểu tranh luận. Các phát biểu tập trung vào những nội dung sau: 
 
    - Việc ban hành chính sách, pháp luật của các cấp, ngành về an toàn thực phẩm; Thực trạng vệ sinh, an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016; Công tác thông tin, giáo dục truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm; 
 
    - Đầu tư kinh phí cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kiểm định, kiểm nghiệm mẫu, giám định, nghiên cứu khoa học về an toàn thực phẩm; 
 
    - Phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; Hệ thống tổ chức quản lý, nhân lực, điều kiện làm việc của các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm; Công tác quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rau, quả tươi sống, chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; nuôi trồng, đánh bắt, khai thác, chế biến thủy sản; Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thực phẩm được ban hành nhằm phục vụ yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm; 
 
    - Việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và giải quyết khiếu nại về lĩnh vực này; Các biện pháp kiểm soát ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm; 
 
    - Các giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực thi chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm.
 
                                                                                     Vũ Khuyên
                                                                        (Truyền hình Quốc hội)
;
.