Quốc hội thông qua Nghị quyết về xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Thứ Sáu, 09/06/2017, 16:29 [GMT+7]

Ngày 8-6, với 89% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Theo đó, để kịp thời chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, thực hiện khoản 2 Điều 47 của Luật tổ chức Quốc hội và Điều 51 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sau khi xem xét hồ sơ tài liệu trình, chất lượng chuẩn bị văn bản, thống nhất với Chính phủ và các cơ quan liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định bổ sung 3 dự án vào Chương trình kỳ họp thứ 3, lùi thời gian trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án luật và đưa ra khỏi Chương trình 2 dự án luật.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết
Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết

Việc điều chỉnh những dự án này được thực hiện thận trọng, đúng quy định của Luật, được sự đồng thuận của các cơ quan trình dự án, các cơ quan của Quốc hội.

Theo Dự thảo Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình pháp lệnh 2017, để kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, theo đề nghị của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bổ sung 3 dự án luật vào Chương trình kỳ họp thứ 4 (Điều 1 của dự thảo Nghị quyết) gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Đồng thời, đổi tên dự án Luật lý lịch tư pháp (sửa đổi) thành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp

Đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ thông qua 11 dự án gồm: Luật hành chính công; Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp; Luật an ninh mạng; Luật quốc phòng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Cùng với đó, những dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 mà Quốc hội quyết định sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 5 (nếu có).

Cùng trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 sẽ trình Quốc hội cho ý kiến 9 dự án về: Luật dân số; Luật quản lý phát triển đô thị; Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự; Luật cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học.

Tại kỳ họp thứ 6 năm 2018 sẽ trình Quốc hội thông qua 10 dự án gồm: Luật dân số; Luật quản lý phát triển đô thị; Luật chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đặc xá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự; Luật cảnh sát biển; Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học. Những dự án luật chưa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 mà Quốc hội quyết định sẽ thông qua tại kỳ họp thứ 6 (nếu có).

Trong chương trình này, cũng trình Quốc hội cho ý kiến 3 dự án: Luật công an xã; Luật kiến trúc; Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.

                                                                                    (TTXVN)

;
.