Thông cáo số 2 Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV

Thứ Tư, 24/05/2017, 15:59 [GMT+7]

Ngày 23-5-2017, Buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp. Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017.

Quốc hội dự kiến Chương trình hoạt động giám sát năm 2018
Quốc hội dự kiến Chương trình hoạt động giám sát năm 2018

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

Buổi chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong quá trình thảo luận, đã có 20 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Luật;

- Về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (hỗ trợ tiếp cận tín dụng; hỗ trợ thuế, kế toán; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý; hỗ trợ mở rộng thị trường…);

- Về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị;

- Về chức năng, nhiệm vụ và hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

- Về trách nhiệm của các hiệp hội ngành nghề trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Về các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 24-5-2017, Quốc hội làm việc ở hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13.

                                                                               Vũ Khuyên
 (Truyền hình Quốc hội)

;
.