Hòa Bình: Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh

Thứ Sáu, 21/02/2014, 11:49 [GMT+7]
Ngày 19-02, Chi Hội Luật gia Toà án nhân dân tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 trong cán bộ công chức - viên chức Tòa án nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Cử, Chủ tịch Chi Hội luật gia, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua Nghị quyết số 64/2013/QH13, quy định một số điểm thi hành hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những quy định liên quan tới ngành Tòa án nhân dân. 
Theo đó, những nội dung mà Hiến pháp sửa đổi quy định về Tòa án nhân dân so với hiến pháp năm 1992 có nhiều nội dung mới, đó là định hướng quan trọng đổi mới về tổ chức Tòa án nhân dân được thể hiện cụ thể như sau: Quy định của hiến pháp sửa đổi về chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân. Quy định của hiến pháp về hệ thống Tòa án nhân dân. Quy định của Hiến pháp sửa đổi về nguyên tắc hoạt động của Tòa án nhân dân. Quy định của Hiến pháp sửa đổi về Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Thẩm phán.
Ngày 28-11-2013, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp năm 2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2014. Hiến pháp mới được thông qua là sự kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của Nhà nước ta. Trong Hiến pháp sửa đổi có Chương VIII về Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân. Các Điều của chương này là những nội dung quy định của Hiến pháp về Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Đối với Tòa án nhân dân, các quy định đó được thể hiện từ Điều 102 đến Điều 106. Việc triển khai và quán triệt thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị trọng yếu của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình nói riêng và cả nước nói chung.
                                                                                   Thảo Quyên
                                                                           (Đài PT-TH Hòa Bình)
;
.