Maldives: 7 nguyên tắc phòng, chống tham nhũng trong dịch Covid-19

Thứ Ba, 28/04/2020, 06:43 [GMT+7]
    Ủy ban Chống tham nhũng Maldives (ACC) vừa công bố 07 Nguyên tắc về phòng, chống tham nhũng. Trong đó, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm công bằng, minh bạch trong giải ngân gói cứu trợ của Chính phủ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi COVID-19.
 
    Thứ nhất, tăng cường cơ chế minh bạch và trách nhiệm giải trình: ACC kêu gọi Chính phủ cung cấp tất cả thông tin liên quan đến COVID-19, bao gồm các biện pháp, quyết định công khai để người dân có thể truy cập, tăng tính minh bạch trong xây dựng các chính sách và phân bổ nguồn lực đối phó với COVID-19, đồng thời, tiếp tục hoạt động trong một hệ thống bảo đảm trách nhiệm giải trình. ACC cũng kêu gọi Chính phủ tăng cường các biện pháp bảo vệ "người thổi còi" (whistle-blower), thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến đại dịch theo đúng quy định của pháp luật, minh bạch và tiến hành kiểm toán đặc biệt khi khủng hoảng về y tế qua đi.
 
Các thành viên Ủy ban Chống tham nhũng Maldives
Các thành viên Ủy ban Chống tham nhũng Maldives
    Thứ hai, giảm tham nhũng trong hệ thống tài chính và mua sắm công: ACC kêu gọi Chính phủ tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính công được quy định trong Luật Tài chính công và Luật Trách nhiệm Tài chính cùng các hướng dẫn đã ban hành, ngay cả trong các trường hợp khẩn cấp. ACC nhấn mạnh rằng, hàng hóa, dịch vụ phải được mua sắm với mức giá cạnh tranh trên thị trường, để bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dân.
 
    Thứ ba, tăng cường cơ chế giám sát: Cơ quan giám sát tham nhũng kêu gọi mở rộng vai trò của các nhà báo điều tra và tầm quan trọng của sự giám sát từ công chúng đối với các phản ứng của Chính phủ liên quan tới COVID-19.
 
    Thứ tư, thiết lập công bằng xã hội và bảo đảm liêm chính trong việc ra quyết định: ACC kêu gọi các cá nhân không thực hiện đưa và nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn nhằm mang lại lợi ích riêng giữa bối cảnh đại dịch, trong các trường hợp như: chuyển các cá nhân đến cơ sở cách ly, cung cấp nhu cầu cần thiết cho những người trong cơ sở cách ly, ưu tiên điều trị cho bệnh nhân, việc phân bổ thuốc men, thuê các chuyến bay cứu hộ đưa người Maldives trở về nước, gửi các gói chăm sóc cho người dân Maldives ở nước ngoài...
 
    Thứ năm, bảo đảm liêm chính trong các gói và chương trình kích thích cứu trợ được đưa ra do khủng hoảng: ACC kêu gọi Chính phủ tiến hành đánh giá nguy cơ đi kèm với bất kỳ chương trình hoặc nỗ lực cứu trợ nào, và thêm vào đó, các thách thức, nguy cơ phải được xác định ngay cả trong trường hợp không thể đánh giá nguy cơ. Chính phủ nên hoạt động với sự liêm chính và bảo đảm một cơ chế công bằng được tuân thủ trong việc cho thuê những mảnh đất có mục đích sử dụng đặc biệt và trong phân bổ nguồn lực cho các mục tiêu kinh tế.
 
    Thứ sáu, tăng cường hệ thống quản lý hồ sơ: Tất cả các quyết định của Chính phủ, bao gồm cả giao dịch tài chính, nên được ghi lại và lưu bằng văn bản một cách chi tiết và minh chứng tài chính.
 
    Thứ bảy, giảm thiểu những thay đổi về hành chính vì tham nhũng: ACC đề nghị Chính phủ tăng cường kiểm soát nội bộ và không trao toàn quyền cũng như trách nhiệm cho một hoặc một vài cá nhân. Những nhân viên làm việc tại nhà cũng cần được theo dõi và giám sát đúng cách để bảo đảm sử dụng hiệu quả công quỹ.
P.V
.