Namibia: Chủ tịch ACC kêu gọi chống tham nhũng

Thứ Tư, 11/09/2019, 15:05 [GMT+7]
    Phát biểu tại lễ công bố Tháp Đồng hồ Chống tham nhũng tại Swakopmund, ông Paulus Noa, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Namibia (ACC) cho biết, chống tham nhũng là một cam kết mang tính nguyên tắc của đất nước; chống tham nhũng cũng là một cam kết mà Chính phủ theo đuổi kể từ khi giành được độc lập.
 
    “Minh chứng cho những cam kết này là Namibia đã ký kết và phê chuẩn các văn kiện pháp lý của khu vực, lục địa và quốc tế về phòng, chống tham nhũng”. Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC) đã khiến mỗi quốc gia thành viên phải đưa ra các chính sách chống tham nhũng nhằm thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Nó đã trở thành nghĩa vụ của các cơ quan Chính phủ trong việc thúc đẩy minh bạch và các chính trị gia đưa ra những lời hứa chống tham nhũng trong chiến dịch bầu cử của mình.
 
Ông Paulus Noa, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Namibia
Ông Paulus Noa, Chủ tịch Ủy ban Chống tham nhũng Namibia
    Ông Noa cũng nhấn mạnh, tham nhũng có hậu quả tiêu cực đối với nền kinh tế toàn cầu, làm suy giảm các thể chế dân chủ, xói mòn sự tin tưởng vào luật pháp... “Tham nhũng là một tội ác mà một quốc gia có tầm nhìn không nên chấp nhận để sống cùng”.
 
    Theo lãnh đạo ACC, tham nhũng có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như thông qua các quyết định chính trị hoặc biển thủ công quỹ mà các quan chức công lợi dụng vị trí, quyền hạn của họ vì lợi ích cá nhân. Trách nhiệm của Chính phủ là duy trì các giá trị để quản trị tốt, như đấu tranh và ngăn ngừa tham nhũng trong toàn xã hội.
                                                                                         P.V
 
.