Ban Nội chính Trung ương: Đại hội Chi bộ Vụ Cơ quan nội chính lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022

Thứ Sáu, 08/05/2020, 15:56 [GMT+7]
    Sáng 08/5/2020, Chi bộ Vụ Cơ quan nội chính tổ chức Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2022. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban; Phạm Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan; Nguyễn Đức Luân, Văn phòng Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Trọng Giáp, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan và 11 đảng viên trong Chi bộ.
 
 Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội
    Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Quốc Vinh, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Cơ quan nội chính trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy Vụ Cơ quan nội chính thường xuyên phối hợp với lãnh đạo Vụ tập trung lãnh đạo, động viên cán bộ, đảng viên trong đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được triển khai hiệu quả, phương thức làm việc từng bước được đổi mới, chất lượng tham mưu trên một số mặt công tác được nâng lên; sự đoàn kết, đồng thuận, tinh thần trách nhiệm trong Chi bộ được phát huy; cán bộ đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; cơ bản hoàn thành nhiệm vụ để ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, khó khăn, phức tạp; công tác xây dụng Đảng, xây dựng đơn vị được quan tâm thường xuyên; công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận và lãnh đạo Tổ công đoàn được triển khai sát với thực tiễn của Chi bộ; việc duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực; Chi bộ chú trọng hình thức tự kiểm tra, giám sát của đảng viên, trong đó có: Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; về tư tưởng đạo đức, lối sống; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; về sinh hoạt đảng theo Quy định… Năm 2017, 2018, 100%  đảng viên trong Chi bộ được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 đảng viên được Đảng ủy Cơ quan công nhận đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ được công nhận Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại Đại hội
    Các ý kiến phát biểu tại Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, đồng thời, đưa ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể nhiệm kỳ 2020-2022 để thực hiện. 
 
    Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương ghi nhận, chúc mừng kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Công tác nội chính trong nhiệm kỳ 2017-2020. Nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy Vụ Cơ quan nội chính đã phối hợp lãnh đạo Vụ lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, như: Nghiên cứu, tham mưu công tác nội chính; hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình tổ chức, hoạt động của các cơ quan, tổ chức nội chính; thẩm định đề tài, đề án; tham gia về công tác cán  bộ; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư… Đồng chí đề nghị các đảng viên dự Đại hội sáng suốt lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, xứng đáng, đầy đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức, tín nhiệm nhất để bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 để lãnh đạo Chi bộ, Vụ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.
 
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Cơ quan nội chính nhiệm kỳ 2020-2022
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Nội chính Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Cơ quan nội chính nhiệm kỳ 2020-2022
    Đại hội đã bầu Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: Nguyễn Quốc Vinh, Vụ trưởng; Nguyễn Xuân Diện, Vụ Phó; Nguyễn Văn Phương, Trưởng Phòng xử lý đơn thư; trực tiếp bầu đồng chí Nguyễn Xuân Diện giữ chức Bí thư Chi bộ; Nguyễn Quốc Vinh giữ chức Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; 100% đại biểu dự Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. 
 
Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Công tác nội chính nhiệm kỳ 2020-2022
Lãnh đạo Ban, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chúc mừng Ban Chi ủy Vụ Cơ quan nội chính nhiệm kỳ 2020-2022
Đặng Phước
.