Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì họp Hội đồng Khoa học Cơ quan

Thứ Ba, 19/11/2019, 07:51 [GMT+7]
    Chiều 18-11-2019, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp Hội đồng khoa học Cơ quan để xét duyệt Đề cương thuyết minh Đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2020; nghiệm thu 02 chuyên đề: (1) “Nâng cao chất lượng. hiệu quả công tác theo dõi của Ban Nội chính Trung ương đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương trong công tác PCTN”; (2) “Nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng ở Trung ương đối với công tác PCTN”. 
 
    Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Cuộc họp. Tham dự có các thành viên Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương; đại diện Ban Chủ nhiệm các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2020.
 
Quang cảnh Cuộc họp
Quang cảnh Cuộc họp
    Các đại biểu đã cho ý kiến đối với 06 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học năm 2020 Ban Nội chính Trung ương đăng ký với Hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương, đó là: (1) Đề tài “Công tác kiểm tra, giám sát của Ngành nội chính Đảng đối với việc thể chế hóa chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng thành pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính”; (2) Đề tài “Sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước – Thực trạng và giải pháp”; (3) Đề án “Đổi mới công tác tổ chức quản lý hành chính Tòa án nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp tại Việt Nam”; (4) Đề tài “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích góp phần phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam”; (5) Đề án “Mô hình cơ quan giám sát quốc gia của Trung Quốc - Giá trị tham khảo đối với Việt Nam”; (6) Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy về thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy địa phương trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”
 
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Cuộc họp
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương chủ trì Cuộc họp
    Các thành viên Hội đồng khoa học cơ quan đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chủ nhiệm các đề tài, đề án; đưa ra những ý kiến góp ý để bổ sung, hoàn thiện 06 thuyết minh đề tài, đề án cũng như 02 chuyên đề cấp Ban do Vụ 5 chủ trì cả về nội dung và hình thức. 
 
    Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đề nghị Ban Chủ nhiệm các đề tài, đề án nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, có, phương pháp nghiên cứu phù hợp. 
    
    Đối với 02 chuyên đề cấp Ban, Hội đồng Khoa học Cơ quan nhất trí thông qua kết quả nghiên cứu. Đề nghị Ban Chủ nhiệm 02 chuyên đề tiếp thu đầy đủ những ý kiến góp ý của Thành viên Hội đồng góp ý tại Hội nghị để hoàn thiện kết quả nghiên cứu.  
                                                                               Thu Huyền
.