Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 21/09/2015, 14:46 [GMT+7]
    (BNCTW) - Ngày 08-9-2015, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Quyết định số 1974-QĐNS/TW của Bộ Chính Trị về việc đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương
    Đồng chí Phan Đình Trạc sinh năm 1958, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Từ tháng 01-2013 được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, từ tháng 01-2015, được giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương và điều hành hoạt động.
Đặng Phước
;
.