Làm gì để chống "Giặc nội xâm"

Thứ Bảy, 06/02/2016, 07:18 [GMT+7]
    Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngành Nội chính Đảng, tôi có ba vấn đề xin được chia sẻ như sau:
 
    Thứ nhất, với tư cách nguyên là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời là nguyên Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ, tôi rất vui mừng về những kết quả to lớn của ngành Nội chính Đảng qua các thời kỳ.
 
    Tuy nhiên, trong thời điểm bây giờ, chúng ta cần phải nhận thức rõ và nhấn mạnh hai vấn đề: Một là, đất nước ta, dân tộc ta đã đánh thắng quân Nguyên Mông thời kỳ nhà Trần; thời kỳ Bác Hồ đã đánh thắng giặc Pháp và giặc Mỹ, đó là truyền thống hào hùng, vĩ đại của dân tộc, của Đảng ta. Hai là, mặc dù trong đánh giặc thì thắng lợi, tuy vậy, một vấn đề mà chúng ta còn băn khoăn, trăn trở là đánh “giặc nội xâm” - đó là vấn đề thời sự nóng bỏng nhất của đất nước hiện nay. Chúng ta không sợ kẻ địch bên ngoài, chúng ta sợ nhất là giặc nội xâm. Từ đó, tôi cho rằng vừa qua, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Nội chính Trung ương là việc rất cần thiết và rất quan trọng. Đồng thời, tôi thấy Bộ Chính trị cử các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương bảo đảm tin cậy về mặt chính trị, có kinh nghiệm và quyết tâm, tôi rất mừng.
 
    Thứ hai, Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng, song để đáp ứng được nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân trong việc chống nội xâm thì Ban Nội chính phải có đủ quyền lực để huy động toàn bộ hệ thống chính trị tấn công vào lô cốt chống tham nhũng và tấn công vào lô cốt lợi ích nhóm. Theo tôi, phải tăng quyền lực cho Ban Nội chính Trung ương; nếu không đủ quyền lực sẽ không làm được. Tổng Bí thư là tư lệnh trong cuộc chống nội xâm hôm nay, cơ quan giúp việc cho Tổng Bí thư là Ban Nội chính Trung ương. Tất nhiên, có các ban kiểm tra, tổ chức nhưng Ban Nội chính Trung ương phải là cơ quan chủ trì công tác tham mưu việc kiểm tra chấp hành pháp luật, nhất là chống tham nhũng. Tôi mong, tin rằng năm 2016, Ban Nội chính đạt nhiều thành quả hơn nữa.
 
    Thứ ba, làm gì để chống tham nhũng, chống giặc nội xâm và chống lợi ích nhóm tiêu cực? Chúng ta đã làm, rất cố gắng, có nhiệt tình nhưng cơ bản chưa ngăn chặn, chưa đẩy lùi tham nhũng. Cuộc chiến chống tham nhũng còn gian nan, vất vả lắm. Nguyên nhân vì đâu? Theo quan điểm của tôi, tất cả đều từ công tác cán bộ, trong đó có việc chọn người đứng đầu. Trong cơ chế thị trường, hội nhập thời gian qua, chúng ta đã có không ít sai lầm về bố trí, sắp xếp, đề bạt cán bộ các cấp, đã gây ra hậu quả lớn. Từ đó cho thấy, công tác cán bộ đúng là nhân tố quan trọng, có tính quyết định để tăng cường hiệu quả công tác PCTN trong tình hình hiện nay.
Nguyễn Đình Hương
(Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyên Trưởng Ban Bảo vệ Chính trị nội bộ)
 
;
.