Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia

Thứ Ba, 26/02/2019, 15:28 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là gì? Pháp luật quy định như thế nào về giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia?
 
    Trả lời:
 
    Theo Điều 10 Luật an ninh mạng, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng.
 
Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật an ninh mạng cho công an các đơn vị, địa phương
Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Luật an ninh mạng cho công an các đơn vị, địa phương
    Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm:
 
    - Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu;
 
    - Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước;
 
    - Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng;
 
    - Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái;
 
    - Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia;
 
    - Hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức ở trung ương;
 
    - Hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí;
 
    - Hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.
 
    Theo Điều 14 Luật an ninh mạng, giám sát an ninh mạng là hoạt động thu thập, phân tích tình hình nhằm xác định nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại để cảnh báo, khắc phục, xử lý.
 
    Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chủ trì, phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền thường xuyên thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; xây dựng cơ chế tự cảnh báo và tiếp nhận cảnh báo về nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại và đề ra phương án ứng phó, khắc phục khẩn cấp.
 
    Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý; cảnh báo và phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong khắc phục, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc hại xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
P.V
(Theo Luật an ninh mạng 2018)
;
.