Che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm

Thứ Năm, 10/05/2018, 14:35 [GMT+7]

Hỏi: Xin cho biết những quy định của pháp luật hình sự về vấn đề che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm?

Trả lời:

Căn cứ vào Điều 18, 19 của Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật số 12/2017/QH14 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13) được Quốc hội thông qua ngày 20-6-2017 có hiệu lực ngày 01-01-2018 quy định như sau:

Điều 18 quy định về che giấu tội phạm: (1) Người nào không hứa hẹn trước, nhưng sau khi biết tội phạm được thực hiện đã che giấu người phạm tội, dấu vết, tang vật của tội phạm hoặc có hành vi khác cản trở việc phát hiện, điều tra, xử lý người phạm tội, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội che giấu tội phạm trong những trường hợp mà Bộ luật này quy định. (2) Người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp che giấu các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng khác quy định tại Điều 389 của Bộ luật này.

Điều 19 quy định việc không tố giác tội phạm, cụ thể là: (1) Người nào biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm quy định tại Điều 390 của Bộ luật này. (2) Người không tố giác là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. (3) Người không tố giác là người bào chữa không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường hợp không tố giác các tội quy định tại Chương XIII của Bộ luật này hoặc tội khác là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do chính người mà mình bào chữa đang chuẩn bị, đang thực hiện hoặc đã thực hiện mà người bào chữa biết rõ khi thực hiện việc bào chữa.

Thanh An

(Theo Bộ luật hình sự năm 2015 và Luật số 12/2017/QH14)

 

;
.